Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Financer i Història del Dret Logo del portal

L'Aula Empresocial publica la Guia jurídica i fiscal del cohousing cooperatiu en la Comunitat Valenciana

  • 14 de desembre de 2020
Image de la noticia

L'Aula d'Emprenedoria en Economia Social i Sostenible (Aula Empresocial) de la Diputació de València i la Universitat de València ha elaborat la Guia jurídica i fiscal del cohousing cooperatiu en la Comunitat Valenciana. Aquesta guia ha sigut encarregada per la Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme de la Generalitat Valenciana.

Les autores de la guia han sigut María Pilar Alguacil Marí, catedràtica de Dret Financer i Tributari de la Universitat de València; María Pilar Bonet Sánchez, professora titular de la Universitat de València, i Cristina R. Grau López, advocada en exercici i membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i sòcia d'FGC AVOCATS, SCCL. Així mateix, s'ha comptat amb la col·laboració de la Federació Valenciana de Cooperatives d'Habitatge (FECOVI).

La guia va ser presentada el passat 9 de novembre en la II Jornada sobre Gestió de Cooperatives: «Qüestions Jurídiques i Fiscals del Cohousing Cooperatiu». En aquesta jornada es va exposar el seu contingut al sector del cohousing cooperatiu per a contrastar la seua opinió abans de tancar el treball. En aquest enllaç es pot veure la jornada i la documentació exhibida en aquesta.

Hui dia, el fenomen del cohousing cooperatiu està cada vegada més present en l'actual realitat econòmica. Això es deu principalment al caràcter no especulatiu que té aquest tipus de societats, a més de que poden oferir un habitatge als seus socis a un preu raonable. Per això, ha sigut necessari crear una guia sobre el cohousing cooperatiu per a aplanar el camí als promotors del cohousing, amb la intenció que duguen a terme aquesta iniciativa amb èxit.

La guia aborda qüestions jurídiques i fiscals del cohousing. S'estructura en cinc blocs:

  1. concepte, classes i règim jurídic
  2. constitució i règim jurídic
  3. drets i deures de les persones sòcies
  4. règim tributari
  5. models d'estatuts i de l'ordenança fiscal per als beneficis en tributs locals

La guia s'ha centrat en el marc normatiu de la Comunitat Valenciana. Malgrat això, moltes qüestions poden extrapolar-se a altres comunitats autònomes de l'estat espanyol, atés que, en l'àmbit jurídic, els principis i conceptes bàsics són prou similars en totes les comunitats autònomes. I en el terreny fiscal la majoria de les competències tributàries (especialment en IS i IVA) són d'àmbit estatal.

Una versió en pdf de la guia pot consultar-se en la pàgina web de l'Aula Empresocial, i també és accessible en aquest enllaç.