Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat Logo del portal

Grau en Dret

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35204 Dret eclesiàstic de l'estat 6 Formació bàsica Veure fitxa
35203 Dret romà 6 Formació bàsica Veure fitxa
35205 Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques 6 Formació bàsica Veure fitxa

4n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35228 Pràcticum 10,5 Obligatori Veure fitxa
35229 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35256 Causes matrimonials canòniques 4,5 Optatiu Veure fitxa
35260 Dret públic romà 4,5 Optatiu Veure fitxa
35259 Dret romà i la unificació del dret europeu 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.