Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social Logo del portal

Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) en Ontinyent

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 18 Optatiu

4n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35871 Pràctiques externes 20 Obligatori Veure fitxa
35872 Treball fi de grau en ADE 10 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35860 Dret del treball i sindical 6 Optatiu Veure fitxa
35861 Prevenció de riscos laborals 4,5 Optatiu Veure fitxa