Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació Logo del portal

Màster Universitari en Psicopedagogia

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 43,5, Optatiu: 16,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44453 Política escolar i psicopedagogia 3 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 16,5 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 13,5, Optatiu: 16,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44470 Practicum 7,5 Obligatori Veure fitxa
44471 Treball final de màster 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 16,5 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44466 Política educativa 3 Optatiu Veure fitxa