Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Estructura Econòmica Logo del portal

Recursos d'informació

Grups d'Investigació

INTECO (Integració Econòmica)
El Grup d'Investigació en Integració Econòmica (INTECO) naix oficialment com a conseqüència de la concesió d'una ajuda per a grups de investigació otorgada per l'Oficina de Ciència i Tecnologia de la Generalitat Valenciana (GR01-167), havent rebut recentment la consideració de GRUP D'EXCEL·LÈNCIA per la ANEP en la convocatòria de 2003.


Revistes

Economia Aplicada
La redacció i administració d'aquesta revista está adreçada al Dpt. d"Estructura Económica y Economía Pública" Facultad de Ciencias Económicas (Gran Vía, 2 / 50005 - Zaragoza)
   
Revista de la Asociación Española de Ciencia Regional
La revista Investigaciones Regionales naix amb l’objecte d’obrir un nou camí a la publicació dels resultats dels estudis relatius als temes regionals, tant a Espanya com en altres països europeus i d’Amèrica llatina.


Instituts Universitàris

Institut d'Economia Internacional
L'Institut d'Economia Internacional (IEI) és fonamentalment un centre d'investigació. La seua creació en 1995 fou promoguda per les Universitats d'Alacant, Jaume I de Castelló i València (Estudi General), de las quals forma part com Institut pròpio d'àmbit interuniversitari.
   
Unitat de Suport als Instituts
Página Web del Edifici on s'alberguen els instituts.La adressa postal és:USIC/ Serpis, 2946022 - ValenciaTelèfon: 9638 28437CAMPUS DELS TARONGERS


Associacions

Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales
La IEFS és una organització internacional de economistes acadèmics i profesionals especialitzats en els camps del comerç i les finances internacionals amb sede provisional en la Facultat d'Economia de la Universitat de Valencia. (Capítol Espanyol de la International Economics and Finance Society, IEFS)
     
Associació Valenciana de Ciència Regional
Aquesta associació, és una institució que està composta per científics, tècnics i professionals vinculats al camp de la Ciència Regional en totes les seues disciplines (Economia, Geografia, Urbanisme, Història, Medi Ambient, ...) que està vinculada internacionalment a la European Regional Science Association. (http://www.retelcom.es/aecr).   
   
European Regional Science Association (ERSA)
The European Regional Science Association (ERSA) is one of three supraregional groupings of individual national and international sections or associations which together constitute the Regional Science Association International (RSAI). The other two supraregional groupings are the North American and the Pacific Regional Science Associations. RSAI has a world-wide membership of over 3000 of whom more than one third are resident in Europe.   
   
Asociación Española de Ciencia Regional
La sede està actualment ubicada en Barcelona 
   
Associació Lliure d'Economia
Associació Lliure d'Economia (ALdE), creada per iniciativa d'un nombrós grup de professors d'Economia Aplicada en les Universitats espanyoles, té per objecte facilitar i estimular les tasques de docència i investigació que són pròpies de l'ofici universitari. Instrument d'enllaç entre membres de departaments i centres d'estudi, ha de promoure la multiplicació d'intercanvis d'experiències docents i tasques investigadores, realitzades amb honestedat i exigència intel•lectual, contribuint a la cohesió de qui coincideixen en l'enteniment de la funció del treball en la Universitat, a la millora de les condicions que es realitza i a la seua legitimació social. L'Associació Lliure d'Economia, immersa en el cada vegada més plural teixit associatiu universitari de la democràcia espanyola, aspira a mantenir i estrènyer llaços amb altres associacions que agrupin també a professors universitaris, i tant dintre com fora d'Espanya, donant preferència, en aquest últim cas, a les de països de la Unió Europea i d'Iberoamèrica, amb ànim igualment d'acollir elegits representants del món universitari d'influència hispànica que comparteixen el compromís de l'excel•lència acadèmica i la llibertat de càtedra.


Congressos, seminaris o encontres
 

VI ENCONTRES D’ECONOMIA APLICADA (Vigo dies 3, 4 i 5 de juny de 2004)
Els ENCONTRES D’ECONOMIA APLICADA, promoguts por la Revista d’Economia Aplicada, estan concebuts com mitjà per donar a conèixer i debatre acadèmicament treballs d’investigació que s’esforcen en el coneixement de la realitat, amb una utilització apropiada de l’anàlisi econòmic segons les seues mes solvents desenrotllaments formals, tècnics o discursius. Els ENCONTRES D’ECONOMIA APLICADA, en successives convocatòries anuals, volen contribuir a estimular el cultiu en Espanya de l’anàlisi econòmica aplicada, devent constituir cadascú d’aquestos un fòrum obert, participatiu i integrador, amb exposicions i debats científics que proporcionen orientacions útils per a l’estudi i la investigació.


Unitat de Campus dels Tarongers

Unitat de Campus del Tarongers
Unitat de Campus del Tarongers


Unitat de Campus de Blasco Ibáñez

Unitat de Suport als Instituts del Campus de Blasco Ibáñez
USI = Unitat de Suport als Instituts. Aquesta es del Campus de Blasco Ibáñez