Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Estructura Econòmica Logo del portal

Sols hi ha una unitat d'investigació en la qual està integrada per la totalitat dels investigadors del Departament d'Estructura Econòmica (Economia Aplicada II), estant el professor Andrés Picazo Tadeo el responsable d'aquesta àrea al Departament, i li correspon entre altres elaborar la memòria anual de les activitats del Departament segons la informació facilitada pels investigadors del departament no adscrits a l'Institut d'Economia Internacional, la qual una vegada elaborada, el director la sotmetrà a l'aprovació del Consell de Departament. A més a més hi ha un grup d’investigació en “Integració Econòmica” (INTECO) inscrit en la OCIT de la Universitat de València i que treballa en col·laboració d’altres professors del Departament d’Economia de la Universitat Jaume I.

Visita la nova web d'investigació.