Logo de la Universitat de València Logo Departament de Farmacologia Logo del portal

L'objectiu prioritari d'aquest Grup d'Innovació Docent és afavorir el procés d'ensenyament-aprenentatge dels nostres estudiants, tant pre-graduats com post-graduats, amb unes metodologies complementàries a les utilitzades en l'ensenyament tradicional.

Experiència del grup en innovació educativa

- Desenvolupament i implantació de diferents metodologies innovadores que se segueixen aplicant en les assignatures que s'imparteixen a la Unitat Docent de Farmàcia del Departament de Farmacologia:

            • APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES

            • ROLE-PLAYING

            • AUTOAVALUACIÓ

            • AVALUACIÓ PER PARES

            • TICs APLICADES A LA DOCÈNCIA (vídeos, pel·lícules, entrevistes,   

notícies en premsa, internet, ...)


- Participació en la implantació i organització de les sessions de docència (que inclouen taules rodones, sessions de comunicacions orals i presentació de pòsters) celebrades en els congressos anuals de la Societat Espanyola de Farmacologia. Aquestes sessions de docència es vénen celebrant des de l'any 2002 a l'actualitat.

- Participació en el "Grup de Docència i Formació" de la Societat Espanyola de Farmacologia.

- Participació en l'organització i desenvolupament dels Congressos d'Estudiants de Farmàcia de la Universitat de València.

- Coordinació de la Titulació de Farmàcia, nous Graus (Prof. Mª Luisa Ferrándiz).

 

Pàgina web del grup: http://www.uv.es/gidfarma/index.html