Logo de la Universitat de València Logo Departament de Farmacologia Logo del portal

El grup de Farmacognòsia té una àmplia experiència en innovació educativa que s'evidencia en la participació en nombrosos projectes i congressos d'innovació docent, que es poden consultar a les pàgines següents, així com les seues publicacions. Al llarg de la nostra trajectòria, s'ha intentat millorar la qualitat de la docència amb la implementació de diferents metodologies en el procés d'ensenyament-aprenentatge amb la finalitat que els estudiants adquireixen les competències específiques i transversals proposades a la guia docent de l'assignatura de Farmacognòsia.

En els últims cursos acadèmics, de forma transversal a l'assignatura, es fa un treball col·laboratiu amb estudiants d'altres nivells educatius, en concret, amb diversos Instituts d'Educació Secundària. L'objectiu és que els nostres estudiants de Farmacognòsia, per la seua formació acadèmica sobre plantes medicinals i els seus principis actius, siguen capaços de transmetre i informar sobre els riscos del consum de substàncies d'abús i aconseguir resultats significatius en la seua prevenció, ja que estan en una posició més pròxima que aconsegueix que el missatge siga més efectiu.