Universitat de ValènciaDepartament de Farmacologia Logo del portal

Els desordres inflamatoris constitueixen la base d'una gran varietat de malalties humanes. Per això, l'estudi dels processos inflamatoris i el disseny de fàrmacs per al seu tractament és un àmbit de recerca amb gran repercussió i importància social.

El grup de recerca Farmacologia de la inflamació, GINFAR, de la Universitat de València, liderat per la Professora María José Alcaraz, centra el seu treball en els mecanismes implicats en processos inflamatoris i la identificació de noves dianes terapèutiques per al tractament de multitud de malalties inflamatòries amb gran repercussió en la societat. Mitjançant diversos models experimentals avalua diferents grups de fàrmacs antiinflamatoris, alguns d'ells anàlegs de productes marins.

El grup està format per investigadors especialitzats en l'àrea de Farmacologia. Es troba adscrit al Centre Mixt de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM), participat per la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València.

http://otriuv.es/oct/farmacologia-de-la-inflamacion-ginfar/