Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filologia Anglesa i Alemanya Logo del portal

Màster Universitari en Traducció Creativa i Humanística

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 21, Optatiu: 39.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40707 Deontologia i pràctica professional 6 Obligatori Veure fitxa
40708 Treball fi de màster 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 39 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40709 Anàlisi de textos literaris i audiovisuals (anglès-espanyol) 4 Optatiu Veure fitxa
40748 Pràctiques professionals 9 Optatiu Veure fitxa
40711 Traducció de gèneres narratius per a adults (anglès-espanyol) 4 Optatiu Veure fitxa
40710 Traducció de gèneres narratius per a joves i xiquets (anglès-espanol) 4 Optatiu Veure fitxa
40719 Traducció d'altres gèneres literaris i audiovisuals (anglès) 5 Optatiu Veure fitxa
40712 Traducció per al doblatge (anglès-espanyol) 4 Optatiu Veure fitxa
40721 Traducció teatral i poètica (anglès) 5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.