Logo de la Universitat de València Logo Departament de Física de la Terra i Termodinàmica Logo del portal

Nom Contacte
Despatx Tutories Farmàcia 96.354.43.44
Lab. Medi Ambient 96.354.40.47
Lab. Màster Teledetecció 96.354.3248
Lab. Reologia Aplicada  
Lab. Termodinàmica "Vicente Gandía" Ext. 72016
Unitat de Canvi Global 96.354.40.54
Unitat de Climatologia des de Satèl·lits 96.354.40.48
Unitat de Membranes 96.354.39.26
Unitat de Radiació Solar 96.354.32.55
Unitat de Teledetecció 96.354.31.13
Unitat de Teledetecció Tèrmica 96.354.32.49

 Les adreces de correu electrònic de la Universitat de València es publiquen en aquesta llista amb finalitats exclusivament acadèmiques i administratives. El fet de fer-les servir per a un ús distint d'aquests, i en particular amb finalitats comercials o d'enviaments massius de correu (SPAM), es considerarà contrari als principis de l'art. 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de les Dades de Caràcter Personal, i als seus equivalents de la Directiva 95/46/CE, i serà posat en coneixement de les autoritats competents en matèria de protecció de dades.