Logo de la Universitat de València Logo Departament de Genètica Logo del portal

El tercer cicle dels estudis universitaris té com a finalitat la formació avançada dels estudiants. La superació d’aquest cicle dóna dret a l’obtenció del títol de doctor/a. El doctorat es distribueix en un període de formació i un període d’investigació. El període de formació pot tenir entre 60 i 120 crèdits ECTS d’un o diversos màsters oficials i el període d’investigació pot incloure cursos, seminaris i altres activitats orientades a la formació investigadora. En tot cas, el període d’investigació inclou l’elaboració i la presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original d’investigació. El conjunt d’activitats formatives i d’investigació conduents a l’obtenció del títol de doctor/a s’anomena programa de doctorat.