Logo de la Universitat de València Logo Departament de Genètica Logo del portal

L'objectiu principal del grup consisteix en el control d'insectes plaga mitjançant l'ús d’insecticides microbians basats en el bacteri Bacillus thuringiensis.

El grup treballa en tres línies d'investigació, els objectius de les quals es resumeixen a continuació.

  1. Resistència a bioinsecticides

Objectiu general: Estudi del potencial dels insectes per desenvolupar resistència a les toxines de B. thuringiensis, així com de les bases genètiques i bioquímiques de la mateixa.

  1. Desenvolupament de nous bioinsecticides

Objectiu general: Trobar soques i gens de B. thuringiensis amb noves capacitats insecticides.

  1. Desenvolupament de plantes resistents a insectes

Objectiu general: Aplicació de l'enginyeria genètica al desenvolupament de plantes resistents a insectes.