Universitat de ValènciaDepartament de Genètica Logo del portal

Nom Categoria Contacte
Juan Ferre Manzanero C.U. 9635(44506)
juan.ferre@uv.es
Baltasar Escriche Soler T.U. 9635(43006)
baltasar.escriche@uv.es
Salvador Herrero Sendra T.U. 9635(43006)
sherrero@uv.es
Joel González Cabrera Ramón y Cajal 9635(43122) joel.gonzalez@uv.es