Logo de la Universitat de València Logo Departament de Genètica Logo del portal

 
El grup de Genètica Molecular del Desenvolupament i Models Biomèdics utilitza la mosca Drosophila melanogaster ( o mosca del vinagre ) com a organisme d'experimentació . Drosophila s'ha convertit en els últims anys en una eina molt útil en investigació biomèdica . El desenvolupament de tècniques genètiques molt potents per a l'estudi de la funció gènica en aquest organisme , i el fet que comparteixi part de la seva biologia amb la d' humans , i que contingui homòlegs de la majoria dels gens implicats en malalties humanes , són raons suficients per justificar aquest èxit . En aquest sentit , el nostre grup està utilitzant diverses aproximacions per a l'estudi a Drosophila de malalties genètiques humanes , com la malaltia de Parkinson , per tal de disseccionar les seves rutes de patogènesi i identificar biomarcadors que permetin el diagnòstic i / o la progressió de les mateixes , així com de descobrir molècules amb potencial terapèutic que permetin pal · liar i / o retardar els seus símptomes . D'altra banda, també estem duent a terme l'estudi a nivell genètic i cel · lular de processos bàsics del desenvolupament en Drosophila , com el tancament dorsal embrionari i l'establiment de la polaritat cel · lular plana epitelial , utilitzats com a models de processos rellevants per a la salut humana com la cicatrització de ferides , l'extensió convergent durant la gastrulació o processos de migració cel · lular relacionats amb la metàstasi .