Logo de la Universitat de València Logo Departament de Geografia Logo del portal

  • Departament de Geografia

Accedir al lloc web de Cuadernos de Geografía de la Universitat de València, que conté la col·lecció completa de la publicació i informació per a persones lectores, revisores i autores.

La revista "Cuadernos de Geografía", editada per la Universitat de València des de 1964, és una de les revistes deganes de la nostra disciplina a Espanya. Al llarg de més de 100 volums, les seves pàgines han testimoniat les transformacions del territori i els seus paisatges, així com de les societats que els habiten i de les activitats que aquestes hi desenvolupen. Moltes persones -professionals i apassionades de la Geografia- han compartit la seva rúbrica amb els lectors i lectores de Cuadernos. Les seves contribucions reflecteixen l'evolució de la disciplina, de les seves perspectives i elements d'interès, dels mètodes de treball cada vegada més sofisticats i donen fe de la contribució que, des de les nostres universitats i centres de recerca, podem fer per aconseguir un futur millor. Amb la voluntat de maximitzar aquest impacte, el tracte preferencial que la revista ha concedit a la realitat valenciana s'ha complementat, durant els últims anys, amb una mirada més àmplia gràcies a aportacions que versen sobre altres territoris de la geografia espanyola i mundial.

L'any 2018, a partir de la publicació del número 100, Cuadernos de Geografía va iniciar una nova època amb l'objectiu fonamental d'adaptar la revista als nous reptes de la Geografia i la seva comunicació en un món més globalitzat i digital. Els eixos fonamentals d'aquesta etapa són l'àmplia distribució de la revista amb llicència oberta i format digital; l'acreditació del compliment dels estàndards de qualitat exigibles tant a continguts com a processos de revisió per parells; i el posicionament de la publicació en bases de dades i indexació de prestigi internacional. El ventall de temàtiques tractades és ampli, però sempre restringit dins de la disciplina geogràfica i les seves àrees més afins. Es continua impulsant la diversificació en la procedència dels treballs i d'àrees d'estudi, amb especial atenció sobre la conca de la Mediterrània i les dinàmiques dels seus països riberencs. D'acord amb aquest enfocament, es publiquen articles originals i ressenyes en castellà, català, anglès i francès.

L'equip gestor de la revista Cuadernos de Geografía de la Universitat de València és:

Direcció: Dra. Maria Dolors Pitarch

Editor/a: Dr. Albert Llausàs

Secretaria: Susana Tomás

Facebook - Twitter - Instagram

La revista a Google Scholar.