Logo de la Universitat de València Logo Departament de Geografia Logo del portal

Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 24, Optatiu: 36.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42895 Conceptes bàsics de desenvolupament 12 Obligatori Veure fitxa
42896 Cooperació al desenvolupament 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 36 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 10, Optatiu: 20.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42918 Treball fi de màster 10 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 20 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42898 Mètodes, tècniques i instruments per a la planificació i gestió del desenvolupament local 15 Optatiu Veure fitxa
42905 Polítiques i gestió sanitària 10 Optatiu Veure fitxa
42897 Principis i teories per a la planificació i gestió del desenvolupament territorial 10 Optatiu Veure fitxa
42899 Xarxes socials i iniciatives emprenedores 11 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.