Logo de la Universitat de València Logo Departament de Química Analítica Logo del portal

Màster Universitari en Tècniques Experimentals en Química

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42931 Calibratge, tractament de dades i qualitat 2 Obligatori Veure fitxa
42940 Competències transversals 5 Obligatori Veure fitxa
42939 Laboratori d'anàlisis clíniques 2 Obligatori Veure fitxa
42936 Laboratori d'anàlisi d'aliments 3 Obligatori Veure fitxa
42938 Laboratori d'anàlisi de productes farmacèutics i cosmètics 2 Obligatori Veure fitxa
42937 Laboratori d'anàlisi industrial 2 Obligatori Veure fitxa
42935 Laboratori d'anàlisi mediambiental 3 Obligatori Veure fitxa
42928 Mètodes avançats de preparació de mostres. Sostenibilitat al laboratori 2 Obligatori Veure fitxa
42942 Pràctiques externes 7 Obligatori Veure fitxa
42929 Tècniques avançades en espectrometria i en electroanàlisi 4 Obligatori Veure fitxa
42930 Tècniques cromatogràfiques i afins. Acoblament de tècniques 4 Obligatori Veure fitxa
42941 Treball fi de màster 18 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens