Logo de la Universitat de València Logo Departament de Química Analítica Logo del portal

NECESSITAT DEL CONTROL ANALÍTIC DELS PRODUCTES COSMÈTICS. PROBLEMÀTICA DEL SECTOR COSMÈTIC.

Els productes cosmètics no presenten les implicacions sanitàries pròpies dels productes farmacèutics, però, la seva ocupació pels usuaris és diari o molt freqüent, i per això requereixen igualment un acurat control de producció.

Aquest control ha d'assegurar el compliment de la normativa exigida per la legislació europea pel que fa als components i els seus límits màxims autoritzats en el producte acabat.

Però a més, cal també assegurar que les característiques del producte acabat i comercialitzat són idèntiques a les de la formulació inicial dissenyada, ja que en cas contrari, podria disminuir l'eficàcia del producte i fins i tot arribar a ser perjudicial per als usuaris.

Per dur a terme aquest control analític dels productes cosmètics es requereixen mètodes d'anàlisi adequats.

No obstant això, hi ha molt pocs mètodes oficials d'anàlisi per productes cosmètics. Per això és necessari desenvolupar mètodes que puguin utilitzar per a l'anàlisi dels components de tot tipus de formes cosmètiques.


OBJECTIU DE LA LÍNIA DE RECERCA

El principal objectiu de la nostra línia d'investigació dedicada al "Control analític dels productes cosmètics" és el disseny, posada a punt i validació de mètodes analítics per a aquests productes.


EXPERIÈNCIA DEL GRUP AL ANÀLISI DE COSMÈTICS

El nostre grup està treballant des de fa diversos anys en el disseny, posada a punt i validació de mètodes per al control analític de la composició dels productes cosmètics. També desenvolupem mètodes analítics d'utilitat en estudis sobre l'absorció percutània i l'excreció d'ingredients cosmètics de l'organisme humà.

Els treballs realitzats s'han publicat en revistes científiques internacionals i s'han exposat a congressos, reunions o conferències

Hem participat en l'Encyclopedia of Analytical Chemistry de l'editorial Elsevier escrivint dues seccions relacionades amb els productes cosmetics.

Enllaç a la web