Logo de la Universitat de València Logo Departament de Teoria de l'Educació Logo del portal

 

El Departament de Teoria de l'Educació se situa estructural i funcionalment en la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València, Estudi General -UVEG-; aquesta Facultat es crea per l'aplicació de l'Ordre Ministerial de 19 de setembre de 1977 (B.O.I. nº 255 de 25 d'octubre de 1977) que modifica l'estructura de l'antiga Facultat de Filosofia i Lletres, i transforma les Divisions que la constituïen (Geografia i Història, Filologia i Filosofia i Ciències de l'Educació) en Facultats. En la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació es van situar els Departaments d'Història de l'Educació, Pedagogia *Siostemática, Didàctica, Pedagogia Experimental I Psicologia, en diferents temps. Després de l'aprovació de la L.R.O. -Llei Orgànica de Reforma Universitària- de 25 d'agost de 1983 després de l'establiment de la democràcia en el nostre país, la Junta de Govern de 16 de desembre de 1986 va establir l'estructura *departamental definitiva de la Universitat, en la qual s'aprova la creació del departament de Teoria de l'Educació com Departament propi de l'O.V.I.G., d'acord amb la Disposició Transitòria 3ª sobre "Departaments Universitaris".

 

Des de la creació del Departament de Teoria de l'Educació els professors adscrits a l'Àrea de Teoria i Història de l'Educació d'àmbit nacional (codi 805) van passar a adscriure's en l'àmbit de l'O.V.I.G. a l'àrea de Teoria de l'Educació com àrea pròpia de la Universitat (codi 791)