Logo de la Universitat de València Logo Departament de Teoria de l'Educació Logo del portal

Grau en Pedagogia

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33703 Antropologia de l'educació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33716 Estratègies per a l'aprenentatge i la participació a la universitat 6 Formació bàsica Veure fitxa
33709 Teoria de l'educació 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33724 Filosofia de l'educació 6 Obligatori Veure fitxa
33726 Pedagogia social 6 Obligatori Veure fitxa
33741 Pràcticum I. Coneixement de contextos socioeducatius 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33723 Formació en les organitzacions 6 Obligatori Veure fitxa
33727 Pedagogia intercultural 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 33, Optatiu: 27.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33742 Pràcticum II. Estudi i intervenció en contextos socioeducatius 25 Obligatori Veure fitxa
33743 Treball fi de grau en Pedagogia 8 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 27 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33725 Educació moral per a la ciutadania 4,5 Optatiu Veure fitxa
33728 Pedagogia familiar 4,5 Optatiu Veure fitxa
33729 Pedagogia de la cultura, de l'oci i del temps lliure 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.