Logo de la Universitat de València Logo Departament de Teoria de l'Educació Logo del portal

Màster Universitari en Acció Social i Educativa

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 37, Optatiu: 23.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44359 Estratègies de comunicació, aprenentatge i habilitats socials 3 Obligatori Veure fitxa
44375 Pràctiques externes 6 Obligatori Veure fitxa
44376 Treball final de màster 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 23 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44373 Educació en igualtat 4 Optatiu Veure fitxa
44361 El joc com a recurs de l'acció socioeducativa 2 Optatiu Veure fitxa
44374 Identitat i ètica del mediador/a 3 Optatiu Veure fitxa
44360 La protecció al menor 3 Optatiu Veure fitxa
44369 Mediació comunitària 3 Optatiu Veure fitxa
44368 Mediació familiar 3 Optatiu Veure fitxa
44372 Polítiques socioeducatives per a la mediació i resolució de conflictes en l'escola 4 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.