Logo de la Universdad de Valencia Logo Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación Logo del portal

Proposta de comunicacions

La proposta de comunicació s’haurà de fer arribar abans del 25 de febrer del 2016 a través del formulari següent (Descàrrega del formulari

El formulari s’enviarà a la següent adreça electrónica: secretaria.jornades@gmail.com

En la proposta de comunicació caldrà especificar el nom de l’autor o l’autora; l’adreça laboral i personal (si és el cas); el correu electrònic; el títol de la proposta de la comunicació; l’àmbit temàtic o secció en el qual s’adscriu; i un resum d’un màxim de 150 paraules.

Posteriorment, es comunicarà l’acceptació, o no, de la comunicació, ateses les valoracions de la Comissió Organitzadora i el Comitè Científic de les Jornades.

Tots els signants d’una comunicació hauran d’estar inscrits a les Jornades i, amb independència que l’autoria siga individual o compartida, només s’admetrà com a màxim la presentació de dues comunicacions per participant.

Calendari

  • 25 de febrer del 2016: enviament de propostes de comunicacions a través de la web
  • 4 de març del 2016: resposta a les propostes de comunicacions
  • 9 de maig del 2016: lliurament dels textos de les comunicacions
  • 15 de juny del 2016: fi del termini de pagament de la inscripció a preus reduïts
  • 9 a 11 de novembre del 2016: celebració de les Jornades

Presentació de les comunicacions acceptades

Les comunicacions acceptades hauran de tenir una extensió màxima de 30.000 caràcters (amb espais, notes i bibliografia inclosos; tipus de lletra Times New Roman de 12 pt, interlineat 1’5), amb notes i cites a peu de pàgina amb el cos de lletra de 10 pt i amb marges de 2’5 cm.

S’enviaran per correu electrònic (en format Word compatible per a les diverses versions) a l’adreça següent: secretaria.jornades@gmail.com

Caldrà fer-hi constar: títol, autor, institució de procedència, correu electrònic i un resum de 150 paraules en català, castellà i anglès (Times New Roman de 10 pt, interlineat senzill).

S’haurà de seguir formalment el sistema de citació de llibres, articles i documentació propi de la revista de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) Educació i Història. Per a més informació vegeu l’URL: http://revistes.iec.cat/index.php/EduH/about/submissions#authorGuidelines