University of Valencia logo Logo Doctoral Programme in Electronic Engineering Logo del portal

Les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) no són únicament un sector important d’activitat econòmica en si mateix, sinó que a més són un motor essencial en tots els camps associats al coneixement en la societat europea. Les TIC s’identifiquen clarament amb el concepte d’innovació. L’última dècada, el creixement de productivitat a Europa s’ha reduït en bona part a causa d’un ús insuficient de les TIC. L’objectiu general del màster és formar enginyers de telecomunicació. Pretén proporcionar una sèrie de competències que augmenten la capacitat d’innovació, desenvolupament i transferència tecnològica de la societat, especialment de l’espanyola i l’europea, a través de diferents institucions: empreses tecnològiques, tant pimes, com parcs científics i tecnològics. D’altra banda, el màster contribuirà a formar enginyers de telecomunicació amb capacitat per a la creació de noves pimes tecnològiques, i augmentarà les sinergies amb empreses tecnològiques espanyoles i estrangeres.