Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

Objectiu

L'objectiu del programa és permetre als seus estudiants aconseguir el grau de doctor o doctora a l'àrea de la biodiversitat i la biologia evolutiva quedant així capacitats per a, dins d'aquest domini del coneixement, desenvolupar de manera autònoma activitats investigadores i tecnològiques avançades, tant en entitats estatals de docència superior i recerca com en empreses públiques i privades. Els estudis de doctorat garantiran, com a mínim, l'adquisició pel doctorand o doctoranda de les competències bàsiques que figuren en el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior, a saber: comprensió sistemàtica del camp d'estudi de les ciències jurídiques, i domini de les seves habilitats i mètodes de recerca; capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació; capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, així com de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement; i capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Aquest programa de doctorat ofereix una formació avançada entorn de la naturalesa de la biodiversitat: els seus tipus, origen, fluctuacions, amenaces etc., els seus aspectes sistèmics i evolutius, i els seus mètodes i tècniques per a una millor gestió i conservació de recursos. Atès que el concepte de biodiversitat engloba aspectes molt variats a diferents escales biològiques, la present proposta té com a objectiu general l'estudi d'aquesta matèria des de perspectives diferents, proporcionant un coneixement multidisciplinari i d'alt nivell a l'alumnat, amb la finalitat d'iniciar-ho en la recerca avançada i aplicada, preparar-ho per a la docència universitària i, d'aquesta manera, fer front a la demanda política i social d'experts en aquesta àrea. En aquest sentit, aquest programa garanteix coneixements conceptuals sobre sistemàtica, classificació i filogènia dels diferents grups d'organismes; genètica de poblacions; autoecologia, i estructura i funcionament dels ecosistemes (considerats en un context mediambiental), entre uns altres. Aporta també coneixements procedimentals: tècniques i mètodes d'avaluació i inventari de biodiversitat; tècniques d'avaluació sobre singularitat, grau d'amenaça i impacte en poblacions i comunitats biològiques. Finalment, aquesta oferta no descura el necessari aprenentatge de competències i habilitats que requereix aquesta formació: des de l'adquisició de destreses per al treball multidisciplinari amb altres col·lectius professionals fins a la capacitat de difusió en el context social de la labor investigadora o la capacitat de resolució de conflictes en l'activitat professional.