Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

D’acord amb la regulació vigent dels ensenyaments universitaris oficials de Doctorat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener), els actuals programes de doctorat tenen com a principal finalitat la formació avançada de l’estudiant en tècniques de recerca mitjançant un conjunt organitzat d’activitats formatives i d’investigació que, prèvia preparació i defensa d’una tesi doctoral, condueixen a l’obtenció del títol de doctor.

En aquest context, el Programa de Doctorat en Biodiversitat i Biologia Evolutiva (PDBiBE) de la Universitat de València té com a propòsit la formació de doctors amb capacitat de realitzar investigació original, bàsica y/o aplicada per contribuir a satisfer la demanda d'experts preparats per a la investigació i la docència en el camp de la Biodiversitat i Biologia Evolutiva.

Per aconseguir aquest propòsit, el PDBiBE disposa d’un ampli Claustre de Professorat permanent organitzat en deu línies d’investigació:

L01. Diversitat, Fisiologia i Desenvolupament Vegetal

L02. Diversitat i Ecologia d'Animals Terrestres: Aspectes Fonamentals i Aplicats

L03. Ecologia Aquàtica Integrativa

L04. Ecologia de Poblacions Evolutiva i del Comportament

L05. Ecologia i Evolució Vegetal

L06. Evolució i Variabilitat de Virus i Bacteris

L07. Genètica Evolutiva

L08. Limnologia

L09. Paleontologia

L10. Zoologia Marina

No obstant això, dins de l'estratègia d'I+D de la Universitat de València, el PDBiBE manté i afavoreix la col·laboració amb institucions externes (universitats, centres d'investigació i empreses), tant nacionals com internacionals, aliades en la investigació desenvolupada pel professorat responsable de la direcció de tesis doctorals. Aquestes col·laboracions faciliten la mobilitat i la internacionalització dels estudiants adscrits al PDBiBE. Per aquest motiu, a més del Claustre de Professorat, el PDBiBE admet la incorporació d’investigadors doctors tant de la Universitat de València com d’altres centres d’investigació i universitats amb la finalitat de dirigir tesis doctorals concretes relacionades amb la temàtica del PDBiBE. Per formar part de la llista d’Investigadors doctors vinculats al PDBiBE, ja siga de forma permanent o als efectes de la direcció o codirecció d’una tesi en particular, s’han de complir una sèrie de requisits i fer arribar la sol·licitud pertinent, acompanyada de la fitxa personal i CV (en qualsevol format oficial) de l’investigador interessat, a l’adreça electrònica docbiodiver@uv.es.

Actualment, els investigadors doctors vinculats al PDBiBE realitzen la seua tasca investigadora en alguna de les entitats següents:

Departaments de la Universitat de València:

Departament de Biologia Vegetal

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular

Departament de Botànica i Geologia

Departament d’Estadística i Investigació Operativa

Departament de Genètica

Departament de Microbiologia i Ecologia

Departament de Zoologia

Instituts d’Investigació, ERIs i centres singulars de la Universitat de València:

Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBiBE)

Jardí Botànic

Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE, UV-CSIC)

Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio, UV-CSIC)

Estructura de Recerca Interdisciplinar en Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED

Altres Universitats i Centres d’Investigació Nacionals

Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB, CSIC)

Departament d’Ecologia, Universitat d’Alacant

Departament de Ciència animal, Universitat Politècnica de València

Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación, Universidad de Málaga

Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, Universidad de La Laguna

Departamento de Zoología, Universidad de Granada

Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana FISABIO, Generalitat Valenciana), València

Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP, UPV-CSIC), València.

Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (IATS, CSIC), Cabanes (Castellón)

Instituto de Ciencias del Mar (ICM, CSIC), Barcelona.

Institut de Biologia Evolutiva (IBE, UPF-CSIC). Barcelona

Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC), Universitat Politècnica de València

Instituto Español de Oceanografía (IEO, MICINN)

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Madrid

Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, Madrid

Museo Nacional Ciencias Naturales (CSIC), Madrid

Universitats i Centres d’Investigació Internacionals:

Centre for Studies and Conservation of Marine Turtles, Chelonee (Francia)

Centre of Molecular and Environmental Biology, Universidade do Minho (Portugal)

CIBIO-InBIO, Universidade do Porto (Portugal)

Instituto Clodomiro Picado, Universidad de Costa Rica

Institute of Geological Survey (China)

Institute of Parasitology (Biology Centre, ASCR), Branišovská (Chequia)

Limnología pesquera, Universidad Autónoma de México (México)

Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris (France)

Natural History Museum of Geneva (Suiza)

Empreses i associacions:

Agroindustrial Asesores S.L., Requena (València)

Instituto de Medicina Genómica (IMEGEN), Paterna (València)

SEO/BirdLife

Els equips d'investigació d'aquests departaments i centres compten amb laboratoris completament dotats per al correcte desenvolupament de la tasca investigadora i la formació dels futurs doctors i doctores.