Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

La biodiversitat és un concepte polisèmic que engloba dimensions a diferents escales biològiques. Aquesta proposta té com a objectiu la formació multidisciplinària de postgraduats amb pou capacitació per fer front a la demanda política i social d'experts en aquesta àrea. Un dels aspectes científics fonamentals és la necessitat d'estratègies realistes per conèixer, mesurar, inventariar, conservar i gestionar la biodiversitat, tal com la va definir la Conferència de Rio el 1992. Per a l'adequada comprensió dels aspectes relacionats amb la biodiversitat, és imprescindible la biologia evolutiva, disciplina que estudia l'origen, el canvi i la persistència de gens, les funcions biològiques, els individus, les espècies, els taxons supraespecífics i les poblacions interactuants d'éssers vius. En aquest camp es necessiten, també, coneixements sobre els processos i factors genètics, de desenvolupament, geogràfics, històrics i ecològics, entre altres, que actuen sobre l'evolució, l’adaptació i la diversitat dels éssers vius. Els desenvolupaments en biologia molecular, l'aplicació de noves tècniques de modelització i instrumentació i l'expansió de mètodes computacionals han causat un esclat dels estudis evolutius en tots els nivells d'organització biològica.