Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Enginyeria Electrònica Logo del portal

Guia dels estudis de doctorat a la Universitat de València

Instrucció de matrícula

 

- Doctorands/des de nou ingrés.

La Universitat de València publicarà a través de la pàgina web de l'Escola de Doctorat el resultat de la preinscripció conforme al calendari de preinscripció i matrícula de doctorat del curs 2021-2025.

Els estudiants admesos en un Programa de Doctorat en la fase ordinària, podran efectuar l'automatrícula a través d'Internet, del 10 al 17 d’octubre de 2024 fins a les 14:00 hores (hora espanyola). Els admesos en la fase extraordinària podran efectuar-la del 9 a l’11 de desembre de 2024 fins a les 14:00 hores (hora espanyola).

La matrícula és en línia, des de qualsevol ordinador o dispositiu electrònic, per mitjà d'una aplicació informàtica que et permet fer tots els tràmits per a formalitzar la matrícula d'aquest curs.

Abans d'omplir la matrícula, hauràs d'obtenir les teues credencials (usuari i contrasenya) per a poder accedir als diferents serveis que la UV posa a la teua disposició

L’abonament de les taxes de la matrícula no s’efectua en el moment de realització de l’automatrícula, sinó que el rebut es generarà amb posterioritat.

Caldrà tenir en compte els terminis que es publicaran per a evitar l'anul·lació de la matrícula per impagament.

L’acceptació de la sol·licitud de matrícula estarà condicionada a la verificació, en tot moment, de les dades consignades per l'estudiant. En el cas que en el procés de verificació quede constància de falsedat, ocultació de dades o qualsevol altra circumstància que acredite que la persona interessada no compleix els requisits exigits per accedir als estudis universitaris de doctorat o per continuar-los, quedarà sense efectes la sol·licitud de matrícula i no tindran validesa els actes que s'hagen realitzat.

- Segona i posteriors matrícules.

La renovació de la matrícula dels estudiants de doctorat de segon any i següents es realitzarà d'ofici per l'Escola de Doctorat durant la primera quinzena d'octubre.

Des de l'Escola de Doctorat es remetrà un correu electrònic al compte de la UV de l'estudiant (usuari@alumni.uv.es) durant el mes de juliol per informar i per tal que, si escau, actualitze les seues dades personals, de pagament, o qualsevol altra que resulte procedent.

Forma i terminis del pagament:

1.- Pagament amb targeta de crèdit: els rebuts es cobraran en els mateixos períodes que el pagament domiciliat i l'estudiant haurà d'efectuar el pagament a partir de la data d'emissió del rebut mitjançant la plataforma de pagament en línia de la UV (Seu Electrònica UV), en un termini no superior a 8 dies naturals.

2.- Domiciliació en compte bancari espanyol: en aquest cas, caldrà emplenar l'ordre de domiciliació.

3.- Transferència bancària: en el cas que no es dispose de les anteriors opcions, existeix la possibilitat de realitzar una transferència bancària a la Universitat de València. Per fer-ho, serà necessari escriure un tiquet a www.uv.es/escola-doctorat/matricula per sol·licitar les dades del compte bancari de la Universitat. Una volta realitzada la transferència, caldrà enviar una còpia del resguard al mateix tiquet.