Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Història de l’Art Logo del portal

Programa de Doctorat en Història de l'Art

Codi programa: 3130

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctorarte

Organització:Departamento de Historia del Arte

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General y Universitat Jaume I de Castelló

Coordinador/a del programa:Dra. Dña. Mercedes Gómez-Ferrer Lozano

Places ofertes de nou ingrés:17 plazas.

Objectius: El programa conjunt de doctorat en Història de l'Art proporciona una formació avançada en l'àmbit de les arts visuals, a través de l'especialització acadèmica en l'anàlisi de la producció artística i dels seus processos de creació i recepció al llarg del temps i les diverses cultures. També té per objecte preparar professionals amb un coneixement profund sobre el patrimoni artístic, amb capacitat d’intervenir en la seua conservació, difusió i gaudi social, així com de promoure el coneixement crític de les manifestacions artístiques contemporànies relacionades amb el món de la imatge. Juntament amb aquesta doble preparació acadèmica i professional, el programa faculta per escometre tasques de recerca en tots els àmbits de la creació artística, i capacita per concebre i desenvolupar una recerca original, concretada en l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral.

Descripció: El departamento de Historia del Arte de la Universitat de València cuenta con una reconocida experiencia docente en su área de conocimiento, y ofrece un programa propio de doctorado desde 1986. Por su parte, la Universitat Jaume I cuenta desde su creación en el año 1991 con un área de Historia del Arte, actualmente inscrita en el Departamento de Historia, Geografía y Arte. La experiencia en postgrado de la UVEG y conjunta UVEG-UJI ha sido evaluada en sucesivas ocasiones, positivamente por el organismo que supervisa la educación superior en España, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que en su día distinguió al programa de doctorado “Arte, paisaje y cultura visual” (UVEG) con una Mención de Calidad (Resolución Ministerio de Ciencia e Innovación, 2008). Posteriormente, ese Doctorado se convirtió en el Máster universitario en “Historia del Arte y Cultura Visual”, en colaboración UVEG – UJI, actualmente en vigor, con Mención de Calidad y calificación Excelente por la Agencia Valenciana de l’Avaluació i Prospectiva (AVAP). El programa de Doctorado en Historia del Arte por las Universidades Jaume I de Castelló y la Universitat de València (Estudi General), que actúa como organizadora del mismo, ha sido distinguido con la Mención hacia la Excelencia para los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 (Resolución del Ministerio de Educación). Para hacer factible la formación se aboga por una notable flexibilidad en la elección de propuestas que permitan completar las 150 horas de actividades formativas: 60 transversales (gestionadas por la Escuela Doctoral) y 90 específicas (gestionadas por el propio programa de doctorado).

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: mercedes.gomez-ferrer@uv.es