Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Història de l’Art Logo del portal

Organització

Departament d'Història de l'Art, Universitat de València

Universitats participants

Universitat de València Estudi General i Universitat Jaume I de Castelló

Descripció

El programa de Doctorat en Història de l'Art per les Universitats Jaume I de Castelló i la Universitat de València (Estudi General), que actua com a organitzadora del mateix, ha estat distingit amb l'Esment cap a l'Excel·lència per als cursos 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014 (Resolució del Ministeri d'Educació). El departament d'Història de l'Art de la Universitat de València compta amb una reconeguda exp eriencia docent a la seva àrea de coneixement, i ofereix un programa propi de doctorat des de 1986. Per la seva banda, la Universitat Jaume I explica des de la seva creació l'any 1991 amb un àrea d'Història de l'Art, actualment inscrita en el Departament d'Història, Geografia i Art. L'experiència en postgrau de la UV i conjunta UV-UJI ha estat avaluada en successives ocasions, positivament per l'organisme que supervisa l'educació superior a Espanya, l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), que en el seu moment va distingir al programa de doctorat “Art, paisatge i cultura visual” (UV) amb un Esment de Qualitat (Resolució Ministeri de Ciència i Innovació, 2008). Posteriorment, aquest Doctorat es va convertir en el Màster universitari en “Història de l'Art i Cultura Visual”, en col·laboració UV – UJI, actualment en vigor, amb Esment de Qualitat i qualificació Excel·lent per l'Agència Valenciana de l’Avaluació i Prospectiva (AVAP). El programa de Doctorat en Història de l'Art per les Universitats Jaume I de Castelló i la Universitat de València (Estudi General), que actua com a organitzadora del mateix, ha estat distingit amb l'Esment cap a l'Excel·lència per als cursos 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014 (Resolució del Ministeri d'Educació). Per fer factible la formació s'advoca per una notable flexibilitat en l'elecció de propostes que permetin completar les 150 hores d'activitats formatives: 60 transversals (gestionades per l'Escola Doctoral) i 90 específiques (gestionades pel propi programa de doctorat).

Objectius

El programa de doctorat en Història de l'Art per la Universitat de València i la Universitat Jaume I proporciona una formació avançada en l'àmbit de les arts visuals, a través de l'especialització acadèmica en l'anàlisi de la producció artística i dels seus processos de creació i recepció al llarg del temps i les diverses cultures. També té per objecte preparar professionals amb un coneixement profund sobre el patrimoni artístic, amb capacitat per intervenir en la seva conservació, difusió i gaudi social, així com per promoure el coneixement crític de les manifestacions artístiques contemporànies relacionades amb el món de la imatge. Al costat d'aquesta doble preparació acadèmica i professional, aquest programa faculta per escometre tasques de recerca en tots els àmbits de la creació artística, capacitant per concebre i desenvolupar una recerca original, concretada en l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral.

Competències bàsiques

 1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 3. Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 4. Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

 1. Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.
 2. Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
 3. Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 4. Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari
 5. Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 6. La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Places ofertes de nou ingrés: 17 places.

Període de formació del programa de doctorat (si fossin necessaris complements formatius): Màster en Història de l'Art i Cultura Visual

Coordinador de programa: Dra. Dª Mercedes Gómez-Ferrer Lozano

Contacto informació de caràcter acadèmic del programa: Mercedes.Gomez-Ferrer@uv.es

Centre de gestió: Servei de Postgrau

Contacto informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es