Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Història de l’Art Logo del portal

Per a les activitats formatives s’utilitzen modernes sales, com la de postgrau i la de seminari, ambdues amb sistemes de projecció multimèdia, pissarres interactives i videoconferència; aules convencionals; aules d’informàtica amb ordinadors; i laboratoris. Presenten les característiques següents:

  • La sala postgrau es troba a la planta baixa de l’edifici departamental, té capacitat per a 45 persones, amb comoditats com ara butaques individuals amb braç per prendre anotacions, tribuna per al docent, control de lluminositat, aire condicionat, etc. Disposa de sistemes de projecció i audició a través d’ordinador i videoprojector, amb accés a Internet per cable o per Wi-Fi i sistema de videoconferència professional.
  • La sala seminari és contigua a l’anterior i té capacitat per a 32 persones. S’organitza amb pupitres movibles per a una disposició d’aula convencional o de treball en grup o seminari. Té control de lluminositat, aire condicionat, etc. Disposa de sistemes de projecció i audició a través d’ordinador i pissarra interactiva, amb accés a Internet per cable o per Wi-Fi i sistema de videoconferència professional.
  • Les classes de l’aulari GH de la Facultat de Geografia i Història tenen capacitat per a 44 persones, disposen de pupitres fixos, tenen control de lluminositat, aire condicionat, etc., i disposen de sistemes de projecció i audició a través d’ordinador, amb accés a Internet per cable o per Wi-Fi.
  • Laboratoris taller d’art, on s’exploren les tècniques artístiques i laboratori d’anàlisi i diagnòstic d’obra d’art, dedicat a l’anàlisi, conservació i restauració d’objectes d’art, i recentment dotat amb modern instrumental d’òptica a través de convocatòries de laboratoris docents i campus d’excel·lència.
  • El centre també disposa d’un saló d’actes i un saló de graus, que s’utilitzen per a tasques docents i altres activitats complementàries del postgrau en Història de l’Art, com ara acte inaugural, congressos, seminaris, conferències, etc.; i hi ha quatre aules d’informàtica. A excepció del taller d’art, l’accés a tots els espais esmentats està lliure de barreres arquitectòniques.
  • D’altra banda, la Facultat disposa de Wi-Fi en tota la seua àrea, així com d’espais destinats al treball i l’estudi de l’alumnat, com ara la sala d’estudi amb capacitat per a 100 persones i connexió a Internet per a ordinadors portàtils, que és a la primera planta. A més hi ha altres tres sales de treball amb capacitat de 16 places cadascuna i connexió a la xarxa i una aula mòbil amb 16 ordinadors portàtils. En aquestes sales es poden reunir grups per realitzar petits seminaris i tutories col·lectives, o bé poden ser utilitzades pels estudiants per organitzar els seus treballs en equip. El centre també disposa d’una aula informàtica de lliure accés. Tot aquest grup d’espais és a la primera planta del centre i tenen accés sense impediment arquitectònic.
  • El programa ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en nombrosos centres i institucions amb programes d’activitats formatives i adequació dels mitjans materials i serveis disponibles.
  • Finalment, l’alumnat disposa de serveis com ara correu electrònic, secretaria virtual, disc virtual, blogs, fòrums…, i aula virtual. De fet, tot l’alumnat de doctorat és integrat en una comunitat d’aula virtual, cosa que facilita la comunicació i la seua integració com a grup.

Sobre les característiques dels recursos materials de la formació transversal, vegeu aquests aspectes en la informació proporcionada per l’Escola Doctoral.