Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Història de l’Art Logo del portal

La Biblioteca d’Humanitats, la més afí a l’àrea de coneixement d’Història de l’Art es troba contigua a les instal•lacions esmentades, i a la seua aula de formació es realitzen algunes de les sessions relacionades amb recursos d’informació en Internet. Els fons bibliogràfics són notables, i el Servei de Préstec Interbibliotecari permet un accés ràpid a fons no disponibles. També és molt destacable el Servei de Recursos d’Informació, que ofereix un gran servei, sobre diaris oficials, catàlegs de biblioteques, diccionaris i enciclopèdies, fons antic digital, guies temàtiques de recursos, llibres-e, premsa-e, revistes-e, revistes-e de la UV a través de l’Open Journal System, el repositori institucional RODERIC, tesis doctorals, sumaris, portals i avaluació de revistes, etc. Entre les bases de dades volem destacar que el departament d’Història de l’Art ha contractat internacionals altament específiques, com Bibliography History of Art (BHA) i International Bibliography of Art (IBA), que se sumen a d’altres de disponibles en la secció d’Humanitats. L’accés a tots aquests serveis, pot realitzar-lo l’alumnat des de qualsevol lloc mitjançant connexió VPN.

La Universitat de València, coordinadora del programa, disposa de serveis centralitzats que col•laboren en el desenvolupament del programa de doctorat. Entre aquests hi ha l’Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL), la missió del qual és ajudar a la inserció laboral d’estudiants i estudiantes i titulats i titulades de la Universitat de València i millorar-ne les possibilitats professionals. S’encarregarà, entre altres funcions, de coordinar el seguiment dels doctors egressats, assessora, forma, INFORMA de sortides professionals, agències de col•locació i creació d’empreses, etc.