Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Neurociències Logo del portal

Els estudiants que compleixin aquests requisits, podran solicitar su admissió en el període d'investigació del Programa de Doctorat en Neurociències. Para això han de visitar la web del Servici de Postgrau de la UV a on trobaran puntual informació (Novetats, Preinscripció període d'investigació dels Programes de Doctorat) dels terminis, documentació i requisits adicionals. En la mateixa web es pot obtenir els impressos oficials per la solicitut d'admissió i per la de l'inscripció del projecte de Tesi Doctoral.

La solicitut haurà d'aportar informació completa del sol·licitant, incloent su curriculum vitae personal, acadèmic i professional. Igualment, la solicitut haurà incloure un projecte de Tesi Doctoral que porti el vistiplau de un doctor amb capacitat per a dirigir una tesi doctoral dins d'una de les líneas d'investigació del Programa de Doctorat.

L'òrgan encarregat de l'admissió d'estudiants serà la Comissió de Coordinació del Doctorat (CCD), segons el que es disposta en els artícles 30 i 35 del Reglament que regula els Estudis Oficials de Postgrau de la Universitat de València. Cada curs, les solicituts seràn analitzades per la CCD. La CCD podrà admetre estudiants que procedeixen de un Màster afí a les Neurociències però de caràcter professional. En aquest cas, mancant el/la estudiant de coneixements i competències relatives a la recerca científica, la CCD podrà requerir a l'alumne, per a su admissió en el període d'investigació del Doctorat, la realització del módul formatiu Introducció a la Investigació en Neurociència de 15 crèdits ECTS. Si la CCD ho considera oportú, el procediment d'admissió podrà incloure una entrevista con els solicitants.