Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Tècniques Experimentals en Química Logo del portal

Orientació dels estudiants

El Director del Programa de Doctorat i l'administrativa encarregada dels assumptes de Postgrau atendran directament els estudiants per assistir-los en els dubtes o problemes relacionats amb la gestió o administració que puguen sorgir durant l'inici i desenvolupament de la seua Tesi Doctoral.

En cas de ser necessàries accions de suport a estudiants amb necessitats especials, es portaran a terme en col·laboració amb els serveis de la UV i la UPV dedicats a aquesta finalitat.

Tutorització dels estudiants

Els estudiants podran triar el professor o professors que actuaran com a Director/s de la seua Tesi Doctoral entre el professorat dels departaments que participen en el Programa de Doctorat:

Prèvia acceptació per part d'aquest/os professor/s.

Òrgans de representació dels estudiants

Segons la normativa de la UV, els estudiants del Programa de Doctorat poden presentar-se com a candidats al Consell de Departament en les eleccions anuals corresponents.

La representació del estudiants és molt aconsellable, ja que a més d'afavorir l'exposició dels seus interessos o problemes, contribueix també que des de la Direcció del Programa de Doctorat es puga anant perfilant i millorant la gestió del mateix.

Infraestructures disponibles

Laboratoris

  • Laboratoris del Departament de Química Analítica de la UV
  • Laboratoris del Departament de Química Inorgànica de la UV
  • Laboratoris del Departament de Química de la UPV 
     

Zones per a ús informàtic

  • Sales corresponents en cadascú dels departaments.

Biblioteca i sales d'estudi

  • Biblioteques dels campus corresponents per a consulta de llibres i revistes i ús de sales d'estudi, sales de treball en grup, etc.

Mitjans materials disponibles

Els corresponents als departaments i grups d'investigació en què es realitza la Tesi Doctoral.

Mitjans virtuals disponibles

Altres serveis generals de la UV

Altres serveis d'interès