University of Valencia logo Logo Earth Physics and Thermodynamics Department Logo del portal

  • SÁNCHEZ-RUIZ, S. (2018). Simulació de fluxos de carboni terrestres mitjançant teledetecció i modelització d'ecosistemes. Universitat de València. Supervisors: M.A. Gilabert & F. Maselli.
  • HOJAS-GASCÓN, L. (2017). Detection and quantification of forest and woodland degradation. Universitat de València. Supervisors: H. Eva & F.J. García-Haro.
  • CAMPOS-TABERNER, M. (2017). Development of an Earth observation processing chain for crop biophysical parameters at local and global scale.. Universitat de València. Supervisors: F.J. García-Haro & G. Camps-Valls. 2018 extraordinary doctorate award. 2018 IEEE-GRSS Spanish Chapter award for the best doctoral Thesis in remote sensing.
  • MORENO, A. (2014). Retrieval and assessment of CO2 uptake by Mediterranean ecosystems using remote sensing and meteorological data. Universitat de València. Supervisors: M.A. Gilabert & B. Martínez. 2015 extraordinary doctorate award.
  • PÉREZ-HOYOS, A. (2013). Development of methodologies for the comparison, validation and integration of information from land cover products. Universitat de València. Supervisor: F.J. García-Haro.
  • VERGER, A. (2008). Anàlisi comparativa d’algorismes operacionals d’estimació de paràmetres biofísics de la coberta vegetal amb teledetecció. Universitat de València. Supervisors: J. Meliá & F. Camacho
  • GONZÁLEZ-PIQUERAS, J. (2006). Evapotranspiración de la cubierta vegetal mediante la determinación del coeficiente de cultivo por teledetección. Extensión a escala regional: Acuífero 08.29 Mancha Oriental. Universitat de València. Supervisors: M.A. Gilabert & A. Calera.
  • MARTÍNEZ, B. (2006) Caracterización espacial de parámetros biofísicos de la cubierta vegetal para la validación de productos derivados mediante teledetección. Aplicación de técnicas geoestadísticas.  Universitat de València. Supervisors: F.J. García-Haro & F. Camacho.
  • CAMACHO de COCA, F. (2004). La anisotropía de la BRDF en la estimación de parámetros biofísicos de la cubierta vegetal mediante teledetección. Universitat de València. Supervisors: J. Meliá & M.A. Gilabert.