Facultat de Ciències BiològiquesUniversitat de ValènciaGrau en Biològiques Logo del portal

El Treball Fi de Grau és una assignatura obligatòria en tots el Graus, que es realitza en l'ultim curs. Es recomanable que llegiu les instruccions, que trobaréu a continuació en la informació específica per a cada Grau.  
 
El calendari de periodes de defensa  l'ha establert el centre per a tots els Graus:
 

CURS 2021-22

 

1.- Estudiants amb TFG en 1ª matrícula

 

 
Convocatòria
 
Període de lectura
Presentació sol·licitud de defensa i avaluació
Nota final
 
(lliurament actes)
Primera
Febrer
Fins el 04/02/22
17/02/22
Primera/Segona
Maig
Fins el 15/05/22
10/06/22
Segona
Juny
Fins el 26/06/22
15/07/22

 

2.- Estudiants amb TFG en 2ª matrícula o posterior 

 

2.1.- Si sol·liciten l’avançament de convocatòria

 

 
Convocatòria
Període de lectura
Presentació sol·licitud de defensa i avaluació
Nota final
 
(lliurament actes)
Primera
Setembre
Fins el 24/09/21
15/10/21
Primera/Segona
Desembre
Fins el 03/12/21
17/12/21
Febrer
Fins el 04/02/22
17/02/22
Segona
Maig
Fins el 15/05/22
10/06/22
Juny
Fins el 26/06/22
15/07/22

 

 

2.2.- Si no sol·liciten  l’avançament de convocatòria

 

 
Convocatòria
 
Període de lectura
Presentació sol·licitud de defensa i avaluació
Nota final
 
(lliurament actes)
Primera
Desembre
Fins el 03/12/21
17/12/21
Primera / Segona
Febrer
Fins el 04/02/22
17/02/22
Maig
Fins el 15/05/22
10/06/22
Segona
Juny
Fins el 26/06/22
15/07/22
 

 

 
Únicament els estudiants amb TFG en 2ª matrícula o posterior que continuen amb el mateix treball i tutor podran defensar el seu treball en els períodes de setembre i desembre.
 
 
           La sol·licitud de defensa i avaluació es realitza a través de l'ENTREU.  Cal pujar, juntament al TFG en format pdf, la sol·licitud de defensa del TFG signada i escanejada com a primera pàgina del document.

 

Els estudiants que a 31 de juliol no complisquen els requisits per a matricular-se del Treball Fi de Grau però ho aconseguisquen amb les qualificacions obtingudes en el primer quadrimestre del curs i amb la matrícula de l'assignatura finalitzen el grau, podran sol·licitar l'ampliació de matrícula només de les assignatures de TFG i P. Externes, mitjançant la presentació en secretaria de la corresponent sol·licitud. El termini de presentació de sol·licituds és del 14 al 25 de febrer de 2022.

 • Grau en Biologia
 1. Instruccions 2021-22
 2. Models de Formularis (una vegada emplenats i signats, han d'enviar-se a través del registre electrònic​).
  1. Inscripció
  2. Sol·licitud defensa
  3. Proposta de tema de TFG
  4. Formulari Entitat Externa (a omplir per l'entitat quan el TFG es realitza fora de la Universitat de València). Una vegada complimentat s'envia per correu electrònic a biotramits@uv.es perquè es gestione en el ADEIT el corresponent contracte.