Universitat de ValènciaGrau en Bioquímica i Ciències BiomèdiquesFacultat de Ciències Biològiques Logo del portal

Vols conèixer com i quan s'expressen els gens? Vols conèixer com es fabriquen les proteïnes? Vols conèixer com obtenen energia les cèl·lules? Vols conèixer com es comuniquen les cèl·lules entre si? Vols conèixer com es manipula genèticament un organisme viu? Vols conèixer com proliferen o moren les cèl·lules? Vols conèixer que són i que fan les cèl·lules mare? Vols saber com alteracions en la funció de les biomolècules causen patologies? Vols conèixer el fonament biològic de les teràpies més innovadores? Vols conèixer aquelles temàtiques premiades amb la majoria de Premis Nobel de Medicina i Fisiologia o de Química? Bioquímica i Ciències Biomèdiques és el Grau que s'ha dissenyat específicament per a donar resposta, en profunditat, a aquestes i moltes altres preguntes similars.

La Bioquímica i Biologia Molecular o, més genèricament, les denominades Biociències Moleculars, són les disciplines científiques que pretenen comprendre les bases moleculars i cel·lulars de l'organització i funció dels éssers vius. En els últims anys, les Biociències Moleculars s'han col·locat en l'epicentre de les grans revolucions científiques. Representen una de les àrees de recerca més dinàmiques i productives amb un gran impacte en diversos sectors. De particular rellevància per la seua implicació en salut, han permès el desenvolupament de les Ciències Biomèdiques, centrades en l'anàlisi de les bases biològiques de la patologia humana.

L'objectiu d'aquesta titulació és dotar a l'estudiant de les eines conceptuals i metodològiques necessàries per a comprendre des del punt de vista molecular els processos de transformació que els éssers vius porten a terme per a realitzar les seues funcions i la regulació integrada d'aquests processos. Es pretén especialment que l'alumne siga capaç d'aplicar aquest coneixement dels mecanismes moleculars i cel·lulars de la funció biològica a qüestions relacionades amb la salut i la patologia humana,

El Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques té una gran vocació de formació de professionals de la recerca bàsica o aplicada en Biociències Moleculars tant de centres de recerca bàsica com de la indústria biotecnològica, farmacèutica o afins. Especialment, aquest Grau capacita per al desenvolupament d'activitats professionals en l'àmbit biomèdic, amb tal de satisfer la demanda i adaptar-se als progressos que aquesta àrea ha experimentat en els últims anys. Així, la titulació forma per a l'activitat com a professional en laboratoris clínics o hospitalaris especialistes en bioquímica clínica, microbiologia i parasitologia, immunologia, etc. i per a treballar en el desenvolupament tant de nous fàrmacs com en mètodes de diagnòstic i de tractaments. Per açò, en el Grau es fa una especial èmfasi en la formació pràctica i la seua docència està estretament unida a les activitats investigadores del professorat. Així mateix, el Grau forma professionals de la docència i especialistes de la informació i divulgació científic-tecnològica en l'àmbit de les Biociències Moleculars.