Logo UVGrau en Comunicació AudiovisualFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Perfil d’ingrés

PERFIL D'INGRÉS:

  • Motivació per la formació en Ciències Socials que permeta una disposició cap al coneixement de les polítiques socials que afavoreixen el benestar de les ciutadanes i els ciutadans.
  • Interès en la prevenció i resposta als problemes socials.
  • Aptitud per a respectar la diversitat de les persones en condicions d'igualtat.
  • Compromís amb els valors de justícia social i benestar social.