Logo UVGrau en Comunicació AudiovisualFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Avís: Els horaris poden ser susceptibles de canvi o modificació. Consulta la data d'impressió al peu de pàgina de l'horari.

GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL: HORARIS I DATA D'EXÀMENS 2020/2021

enlightenedAVÍS IMPORTANT!! DES DEL CURS 2020/21 EL GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL ES TRANSFORMA:

L'ESTUDIANTAT DE NOU INGRÉS ACCEDIRÀ, DIRECTAMENT, AL CODI 1333 QUE TINDRÀ OFERTAT PRIMER CURS, EXCLUSIVAMENT. INCORPORANT-SE DE MANERA PROGRESSIVA LA RESTA DE CURSOS EN ELS POSTERIORS ANYS. 

L'ESTUDIANTAT DE SEGON, TERCER I QUART CURS CONTINUARÀ EN EL CODI 1301 FINS LA  SEUA MODIFICACIÓ TAL I COM ES VEU AL QUADRE ENLLAÇAT. LES ASSIGNATURES PENDENTS DE PRIMER CURS SÓN SENSE DOCÈNCIA.

INFORMACIÓ D'HORARIS PER A SEGON, TERCER I QUART CURS

(CODI D'ESTUDI 1301)

enlightened

INFORMACIÓ D'HORARIS PER A PRIMER CURS, ALUMNAT DE NOU INGRÉS 

(CODI D'ESTUDI 1333)

LLISTAT D'HORARIS  (1301)

CONJUNT D'HORARIS (2, 3 I 4 ) 

DATES  D'EXÀMENS (1301) 

LLISTA D'HORARIS 1 CURS (1333)

DATES  D'EXÀMENS (1333)

Primer curs (sense docència)     

Segon curs     

Tercer curs       

Quart curs                         

Primer curs (nou ingrés)