Logo UVGrau en DretFacultat de Dret Logo del portal

1r curs

Coordinació: Ana Huguet Roig
Crèdits totals: 73,5 | Obligatori: 67,5, Optatiu: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35798 Comptabilitat financera 6 Obligatori Veure fitxa
35198 Dret civil I 6 Obligatori Veure fitxa
35199 Dret constitucional I 9 Obligatori Veure fitxa
35212 Dret processal I (Introducció) 4,5 Obligatori Veure fitxa
35818 Estadística bàsica 6 Obligatori Veure fitxa
35795 Fonaments de direcció d'empreses 6 Obligatori Veure fitxa
35206 Institucions jurídiques de la Unió Europea 6 Obligatori Veure fitxa
35807 Introducció a l'economia 6 Obligatori Veure fitxa
35816 Matemàtiques I 6 Obligatori Veure fitxa
35808 Microeconomia 6 Obligatori Veure fitxa
35200 Teoria del dret 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 6 Optatiu

2n curs

Coordinació: Mª Luisa Atienza Navarro
Crèdits totals: 70,5 | Obligatori: 70,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35800 Comptabilitat de costos 9 Obligatori Veure fitxa
35210 Dret administratiu I 9 Obligatori Veure fitxa
35207 Dret civil II 9 Obligatori Veure fitxa
35218 Dret constitucional II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35219 Dret mercantil I 9 Obligatori Veure fitxa
35796 Direcció estratègica de l'empresa 9 Obligatori Veure fitxa
35819 Introducció a la inferència estadística 6 Obligatori Veure fitxa
35809 Macroeconomia 6 Obligatori Veure fitxa
35804 Matemàtica financera 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Teresa Savall Morera
Crèdits totals: 76,5 | Obligatori: 76,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35211 Dret administratiu II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35221 Dret del treball I 4,5 Obligatori Veure fitxa
35217 Dret internacional públic 7,5 Obligatori Veure fitxa
35220 Dret mercantil II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35215 Dret penal I 9 Obligatori Veure fitxa
35213 Dret processal II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35797 Direcció d'empreses internacionals 4,5 Obligatori Veure fitxa
35812 Economia de la Unió Europea i de les institucions internacionals 6 Obligatori Veure fitxa
35803 Fonaments d'investigació de mercats 4,5 Obligatori Veure fitxa
35814 Introducció a la fiscalitat 6 Obligatori Veure fitxa
35801 Màrqueting 6 Obligatori Veure fitxa
35805 Teoria de la inversió 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Alicia Armengot Vilaplana
Crèdits totals: 73,5 | Obligatori: 73,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35799 Anàlisi d'estats financers 6 Obligatori Veure fitxa
35208 Dret civil III 7,5 Obligatori Veure fitxa
35222 Dret del treball II 9 Obligatori Veure fitxa
35223 Dret financer i tributari I 6 Obligatori Veure fitxa
35224 Dret financer i tributari II 6 Obligatori Veure fitxa
35216 Dret penal II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35214 Dret processal III 4,5 Obligatori Veure fitxa
35820 Econometria 6 Obligatori Veure fitxa
35813 Economia espanyola i del País Valencià 6 Obligatori Veure fitxa
35802 Estratègia de màrqueting 4,5 Obligatori Veure fitxa
35227 Filosofia del dret 4,5 Obligatori Veure fitxa
35806 Teoria del finançament 6 Obligatori Veure fitxa

5é curs

Coordinació: Mª Ángeles Soler Movilla
Crèdits totals: 76,5 | Obligatori: 76,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35849 Comptabilitat de grups empresarials 6 Obligatori Veure fitxa
35209 Dret civil IV 6 Obligatori Veure fitxa
35226 Dret internacional privat 7,5 Obligatori Veure fitxa
36239 Direcció Estratègica de Recursos Humans 6 Obligatori Veure fitxa
35851 Finançament internacional 6 Obligatori Veure fitxa
35815 Fiscalitat de l'empresa 4,5 Obligatori Veure fitxa
36238 Operacions i Mercats de Renda Fixa 6 Obligatori Veure fitxa
35225 Pràctica tributària 4,5 Obligatori Veure fitxa
35321 Pràctiques externes d'ADE-dret 20 Obligatori Veure fitxa
35320 Treball fi de grau en ADE-Dret 10 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35204 Dret eclesiàstic de l'estat 6 Optatiu Veure fitxa
35203 Dret romà 6 Optatiu Veure fitxa
35201 Història del dret 9 Optatiu Veure fitxa
35205 Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques 6 Optatiu Veure fitxa