Logo UVGrau en DretFacultat de Dret Logo del portal

El grau en Dret proporciona una formació jurídica bàsica que comprèn tant els coneixements teòrics sobre la legislació com les eines metodològiques necessàries per poder interpretar-la i aplicar-la. Així, l’objectiu últim del grau és formar professionals capaços de defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes dins la societat a la qual pertanyen, d’acord amb el sistema legal establert.

A més l’alumnat completarà la seua formació amb l’estudi d’un dels onze itineraris que s’ofereixen segons les seues preferències. Cadascun dels itineraris està format per 18 crèdits optatius. Es pot cursar l’assignatura de Drets humans en qualsevol dels itineraris, com a assignatura addicional o en substitució d’una altra amb igual nombre de crèdits, és a dir, 4,5.

Hi ha la possibilitat d’obtenir els dobles graus en: Administració i Direcció d’Empreses i Dret, Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració, i Dret i Criminologia. Per als que prefereixen estudiar a temps parcial, es proposa una seqüenciació en 12 quadrimestres amb una mitjana de 40 crèdits per curs i un total de 6 anys per a l’obtenció del grau.