Logo UVGrau en DretFacultat de Dret Logo del portal

La Facultat de Dret disposa d'espais docents en l'Aulari Nord.

Aulari Nord

A continuació apareix una taula amb les característiques i l'equipament de cada aula. Ha de recordar-se que la utilització de qualsevol aula en horari diferent de la docència assignada s'ha de sol·licitar a la Unitat de Campus de Tarongers.

Totes les aules disposen de:

  • Retroprojector de transparències, excepte l'aula de judicis, les informàtiques i l'aula 505.
  • Megafonia (excepte aules d'informàtica).
  • Videoproyector fix.
  • Ordinador fix amb DVD.
  • Connexió a la xarxa sense fil.

Planta Primera

Aula Tipus Places Pupitre Pantalla Video Televisor Observacions
N101 Molt gran 226 Fix Elèctrica       
N102 Aula judicis  62 Mòbil  Manual   X   Sistema d'enregistrament i projecció. 
N103 Gran  128 Fix Manual       
N104 Gran 128 Fix Manual       
N105 Gran 128 Fix Manual       
N106 Gran 128 Fix Manual       
N107 Gran 128 Fix Manual       
N108 Gran 128 Fix Manual       
N109 Gran 128 Fix Manual       
N110 Gran 128 Mòbil  Manual       
N111 Gran 128 Mòbil  Manual       
N112 Gran 128 Fix Manual       
N113 Gran 80 Mòbil  Manual       
N114 Mitjana 70 Mòbil  Manual       
N115 Gran 80 Mòbil  Elèctrica      

Planta Segona

Aula Tipus Places Pupitre Pantalla Video Televisor Observacions
N101 Mitjana 80 Mòbil Manual      
N102 Xicoteta  50 Mòbil  Manual       
N103 Xicoteta  50 Mòbil Manual       
N104 Xicoteta 50 Mòbil Manual       
N105 Xicoteta 50 Mòbil Manual       
N106 Xicoteta 50 Mòbil Manual       
N107 Mitjana 80 Mòbil Manual      Materials de laboratori de Criminologia.

Planta Tercera

Aula Tipus Places Pupitre Pantalla Video Televisor Observacions
N101 Lliure accés informàtica 108 Fix       Aula informàtica de lliure accés.
N102 Xicoteta 60 Fix Manual       
N103 Informàtica 64 Fix Manual      50 ordinadors. 
N104 Gran 128 Fix Manual       
N105 Gran 128 Fix Manual       
N106 Gran 128 Fix Manual       
N107 Gran 128 Fix Manual       
N108 Gran 128 Fix Manual       
N109 Gran 128 Fix Manual       
N110 Gran 100 Mòbil  Manual       
N111 Gran 100 Mòbil  Manual       
N112 Gran 84 Mòbil Manual       
N113 Gran 84 Mòbil  Manual       
N114 Mitjana 70 Mòbil  Manual       
N115 Gran 84 Mòbil  Manual      

Planta Quarta

Aula Tipus Places Pupitre Pantalla Video Televisor Observacions
N101 Mitjana 90 Mòbil Manual     Aula per a docència informàtica. 
N102 Informàtica 23+1 Mòbil Manual      Aula per a docència informàtica.
N103 Informàtica 60 Mòbil Manual       
N104 Xicoteta 60 Mòbil Manual       
N105 Xicoteta 60 Mòbil Manual       
N106 Xicoteta 60 Mòbil Manual       
N107 Mitjana 60 Mòbil Manual