Logo UVGrau en DretFacultat de Dret Logo del portal

Oferta de títols propis

logoÀrea Jurídic i Social

Expert Universitari en Mediació Penal en l'àmbit Comunitari, Juvenil i Penitenciari

Data fi preinscripció: 28/12/2022

Modalitat: On-line

Crèdits: 23.00

Preu: 575€

Microcredencial Curs Universitari en Fiscalitat Internacional

Data fi preinscripció: 25/02/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 10.00

Preu: 900€

Expert universitari en Compliance

Data fi preinscripció: 15/03/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 15.00

Preu: 650€

Expert Universitari en Seguretat Social

Data fi preinscripció: 22/06/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 16.00

Preu: 500€

Màster de Formació Permanent de Gestió de Polítiques per al Desenvolupament del Territori (deLOCAL)

Data fi preinscripció: 15/09/2023

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 60.00

Preu: 1.250€

Expert Universitari en Règim Jurídic dels Administracions Públiques i dels Ens Locals

Data fi preinscripció: 18/09/2023

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 15.00

Preu: 700€

Diploma d'Especialització en Nou Régim Jurídic de les Administracions Públiques

Data fi preinscripció: 18/09/2023

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 30.00

Preu: 1.250€

Expert Universitari en Drets de la Infància i Adolescència : Contextos d'Aplicació i Enfocament de Drets

Data fi preinscripció: 20/09/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 19.00

Preu: 800€

Màster de Formació Permanent en LegalTech & Compliance Officer

Data fi preinscripció: 25/09/2023

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 60.00

Preu: 200€

Màster de Formació Permanent en Pràctiques Clíniques en Treball Social

Data fi preinscripció: 26/09/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 60.00

Preu: 1.850€

Diploma d'Especialització Compliance Officer

Data fi preinscripció: 28/09/2023

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 30.00

Preu: 1.100€

Diploma d'Especialització en Promoció de la Participació Ciutadana

Data fi preinscripció: 29/09/2023

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 30.00

Preu: 1.200€

Expert Universitari en Igualtat, Polítiques Públiques i Drets Lingüístics

Data fi preinscripció: 30/09/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 15.00

Preu: 350€

Màster de Formació Permanent en Contractació Pública i Compliance

Data fi preinscripció: 01/10/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 60.00

Preu: 2.100€

Diploma d'Especialització en Avaluació i Gestió de Projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Data fi preinscripció: 01/10/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 30.00

Preu: 1.500€

Diploma d'Especialització en Cultura i Civilització de l'Espanya Actual, Turisme i Hospitalitat

Data fi preinscripció: 07/10/2023

Modalitat: Presencial

Crèdits: 36.00

Preu: 1.975€

Permanent training master's degree in Development, Tourism and Spanish Culture

Data fi preinscripció: 07/10/2023

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 60.00

Preu: 3.225€

Diploma of Specialization in Culture and Civilization of Present-day Spain, Tourism and Hospitality

Data fi preinscripció: 07/10/2023

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 36.00

Preu: 1.975€

Diploma d'Especialització Professional en Dret Aduaner de la Unió Europea

Data fi preinscripció: 08/10/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 32.00

Preu: 1.800€

Màster de Formació Permanent Internacional en Emprenedoria Social i Solidària

Data fi preinscripció: 15/10/2023

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 60.00

Preu: 2.400€

Diploma d'Especialització en Dret Civil Valencià

Data fi preinscripció: 18/10/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 30.00

Preu: 800€

Diploma d'Especialització Gestió de Projectes d'Innovació Social, Cultural i Educativa

Data fi preinscripció: 31/10/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 30.00

Preu: 1.000€

Expert Universitari en Societats Mediterrànies: Ciutadania i canvis sociopolítics al Mediterrani

Data fi preinscripció: 13/11/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 18.00

Preu: 340€

Diploma d'especialització Reptes Actuals de la Constitució Econòmica

Data fi preinscripció: 04/12/2023

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 30.00

Preu: 1.200€

Màster de Formació Permanent en Mediació Penal i Justícia Restaurativa

Data fi preinscripció: 20/12/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 60.00

Preu: 1.175€

Diploma d'Especialització en Constitucionalisme Democràtic i Sala de Màquines de la Constitució

Data fi preinscripció: 22/12/2023

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 30.00

Preu: 1.200€

Màster de Formació Permanent en Dret del Treball i de la Seguretat Social

Data fi preinscripció: 28/12/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 60.00

Preu: 1.650€

Microcredencial Universitària en Dret de l'Ocupació Pública

Data fi preinscripció: 15/01/2024

Modalitat: On-line

Crèdits: 8.00

Preu: 400€

Màster de Formació Permanent en Dret Esportiu

Data fi preinscripció: 15/01/2024

Modalitat: On-line

Crèdits: 60.00

Preu: 1.365€

Expert Universitari en LegalTech i Dret Digital

Data fi preinscripció: 01/02/2024

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 24.00

Preu: 900€

Expert Universitari en Regulació de l'Activitat Econòmica a l'Àmbit Local

Data fi preinscripció: 05/02/2024

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 15.00

Preu: 700€

Diploma d'Especialització en Anàlisi Econòmica del Dret

Data fi preinscripció: 06/02/2024

Modalitat: On-line

Crèdits: 30.00

Preu: 1.000€

Expert universitari en Compliance

Data fi preinscripció: 18/03/2024

Modalitat: On-line

Crèdits: 15.00

Preu: 650€

Expert Universitari en Mediació Penal en l'àmbit Comunitari, Juvenil i Penitenciari

Data fi preinscripció: 15/05/2024

Modalitat: On-line

Crèdits: 23.00

Preu: 575€

Expert Universitari en Seguretat Social

Data fi preinscripció: 14/06/2024

Modalitat: On-line

Crèdits: 16.00

Preu: 500€