Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica IndustrialEscola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Si t'interessa saber com funciona un vehicle elèctric, un robot industrial, un aerogenerador, un panell solar o un satèl·lit espacial, i si a més t'agradaria poder dirigir una planta industrial o un equip de disseny electrònic, tu has de ser Graduat/a en Enginyeria Electrònica Industrial.

Aquest grau et prepara per al teu futur acompliment professional realitzant dissenys d'automatització de processos i plantes industrials, de sistemes electrònics analògics i digitals, desenvolupant aplicacions de monitoratge i control dels processos i implantant sistemes d'instrumentació electrònica, així com desenvolupant sistemes d'electrònica de potència.

Obtindràs una bona formació tècnica en els camps de l'Electrònica Industrial, i amb les habilitats necessàries per a l'adreça, gestió i desenvolupament de projectes.
No oblides que aquest títol habilita per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer Tècnic Industrial.