Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica IndustrialEscola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) de la Universitat de València hi ha posat en marxa un Servei d'Informació Laboral (SIL) per als seus estudiants.

L'objectiu d'este servici és posar a l'abast de tots els estudiants de l'ETSE aquelles ofertes de treball, convocatòries de beques, pràctiques en empresa, premis, etc. que les distintes empreses i organismes públics o privats fan arribar a la secretaria del centre.

En cap cas, l'ETSE actua com a intermediari en els processos de selecció i contractació. Tan sols es limita a oferir un servici als seus estudiants al facilitar l'accés a esta informació.

Fins ara la distribució de les ofertes es realitzava a través d'un servei de correu per subscripció que enviava de forma massiva les ofertes a tots l'alumnat subscrit. Amb el nou sistema, l'alumnat podrà configurar filtres de correu per a rebre solament les ofertes en què pugueu estar interessats, discriminant entre ofertes de treball i beques, horaris de matí o vesprada o altres perfils de l'oferta.

L'accés al portal es realitza a través de la següent adreça web:

http://siletse.uv.es

El sistema implantat és el resultat d'un treball final de grau dut a terme per dos estudiants d'Enginyeria Informàtica i Enginyeria Multimèdia en l'empresa Capgemini en col·laboració amb la Universitat.

Si teniu algun dubte o consulta podeu posar-vos en contacte amb l'administrador del sistema a través del següent correu electrònic:

siletse@uv.es