Logo UVGrau en Enginyeria Electrònica IndustrialEscola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

1r curs

Coordinació: Juan Gómez Sanchis
Crèdits totals: 60 |  Obligatori: 12 Formació bàsica: 48
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34912Matemàtiques I6BàsicaVeure fitxa
34913Matemàtiques II6BàsicaVeure fitxa
34914Matemàtiques III6BàsicaVeure fitxa
34915Física I6BàsicaVeure fitxa
34917Química I6BàsicaVeure fitxa
34919Empresa6BàsicaVeure fitxa
34920Expressió gràfica6BàsicaVeure fitxa
34921Informàtica6BàsicaVeure fitxa
34922Enginyeria, societat i universitat6ObligatòriaVeure fitxa
34927Teoria de xarxes elèctriques6ObligatòriaVeure fitxa

2n curs

Coordinació: Agustín Ferreres Sabater
Crèdits totals:60 |  Obligatori: 48 Formació bàsica: 12
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34916Física II6BàsicaVeure fitxa
34918Química II6BàsicaVeure fitxa
34923Termodinàmica aplicada i transmissió de calor6ObligatòriaVeure fitxa
34924Mecànica de fluids6ObligatòriaVeure fitxa
34925Ciència dels materials6ObligatòriaVeure fitxa
34926Teoria i disseny de màquines i equips6ObligatòriaVeure fitxa
34928Tecnologia electrònica6ObligatòriaVeure fitxa
34930Medi ambient i sostenibilitat6ObligatòriaVeure fitxa
34933Tecnologia elèctrica6ObligatòriaVeure fitxa
34941Automatització industrial6ObligatòriaVeure fitxa

3r curs

Coordinació: José Miguel Espí Huerta
Crèdits totals: 60 |  Obligatori: 60
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34929Dinàmica i control6ObligatòriaVeure fitxa
34931Oficina tècnica6ObligatòriaVeure fitxa
34932Organització i gestió de la producció6ObligatòriaVeure fitxa
34934Màquines elèctriques6ObligatòriaVeure fitxa
34935Sistemes electrònics analògics6ObligatòriaVeure fitxa
34936Sistemes electrònics digitals I6ObligatòriaVeure fitxa
34938Sistemes electrònics d'instrumentació i mesura6ObligatòriaVeure fitxa
34939Electrònica de potència6ObligatòriaVeure fitxa
34942Sistemes integrats de fabricació6ObligatòriaVeure fitxa
34943Control digital6ObligatòriaVeure fitxa

4t curs

Coordinació: Enrique Maset Sancho
Crèdits totals: 48 |  Obligatori: 18 Pràctiques externes: 12 Optatiu: 18 TFG: 12
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34937Sistemes electrònics digitals II6ObligatòriaVeure fitxa
34940Electrònica industrial6ObligatòriaVeure fitxa
34944Automatització avançada6ObligatòriaVeure fitxa
34945Pràctiques externes12Pràctiques externesVeure fitxa
34946Projecte fi de grau en Enginyeria Electrònica Industrial12Projecte fi de grauVeure fitxa
Optativitat18Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34807Energies renovables i el seu condicionament6OptativaAssignatura no oferida aquest curs 2024-2025
34812Disseny de productes electrònics6OptativaVeure fitxa
34947Aplicacions industrials6OptativaVeure fitxa
34948Serveis energètics6OptativaVeure fitxa
34949Manteniment industrial6OptativaAssignatura no oferida aquest curs 2024-2025
34950Tècniques auxiliars per a l'electrònica industrial6OptativaAssignatura no oferida aquest curs 2024-2025
34951Tècniques de CAD6OptativaVeure fitxa
34952Desenvolupament de sistemes electrònics6OptativaAssignatura no oferida aquest curs 2024-2025
36540Energies renovables6OptativaVeure fitxa