Logo UVGrau en Estudis AnglesosFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Beques de matricula d'estudis oficials de màster de la Universitat de València per a estudiants procedents de països prioritaris de cooperació.

Convocatòria de Beques Luisa Cardona curs 2020-2021

Publicació DOGV

El termini de presentació de sol·licituds és del 1 al 28 de setembre 2020.

Sol.licitud on-line ENTREU

Resolució del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de publicació de les listes provisionals i indicació del termini per a les alegacions:

  • Annex I - Relació d'estudiants admesos provisional amb la nota mitjana d'accés a la titulació.
  • Annex II - Relació d'estudiants exclosos provisional amb indicació del motiu.

Resolució de concessió de les Beques Luisa Cardona 2020-2021

Les taxes de matrícula dels beneficiaris es pagaran d'ofici pel Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.

Els no beneficiaris han d'abonar les taxes de matrícula contactant amb la Secretaria de la seua Facultat.

 


Convocatòria de Beques Luisa Cardona curs 2019-2020

El termini de presentació de sol·licituds és del 2 al 27 de setembre 2019.

Publicació DOGV

Sol.licitud on-line ENTREU

Publicació del llistat provisional de nota mitjana de les sol·licituds de Beques Luisa Cardona per al curs 2019-2020.

Concessió de les beques

 


Convocatòria de Beques Luisa Cardona curs 2018-2019

El termini de presentació de sol·licituds és del 3 al 28 de setembre 2018.

Publicat al DOGV

Sol.licitud on-line ENTREU

Concessió

Correció d'errors del Annex II i III

 


Convocatòria de Beques Luisa Cardona curs 2017-2018

 

Convocatòria curs 2017-2018

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre 2017.

Publicació en el DOGV

Per a poder sol·licitar la beca l'estudiant ha d'estar matriculat en el màster.

Sol.licitud on-line ENTREU

Obert el termini d'esmena de les sol·licituds incompletes de les Beques Luisa Cardona 2017-2018. El termini per a aportar per ENTREU la documentació requerida finalitzarà el 2 de gener de 2018.

Llistat de sol·licituds incompletes

Concessió de les Beques Luisa Cardona curs 2017-2018

 


Convocatòria Beques Luisa Cardona curs 2016-2017

El termini de presentació de sol·licituds és:

Inici:   1 setembre 2016

Fí:       5 octubre 2016

Annex II, Relació d'estudiants que poden sol.licitar la beca de renovació per a finalitzar el master

Per a poder sol·licitar la beca l'estudiant ha d'estar matriculat en el màster.

Sol.licitud on-line ENTREU

Concessió

Correcció d'erradas de la concessió

 


Convocatòria Beques Luisa Cardona curs 2015-2016

El termini de presentació de sol·licituds és del 27 de juliol al 5 d'octobre de 2015.

Convocatoria y bases (Annex I)

Annex II, Relació d'estudiants que poden sol.licitar la beca de renovació

Sol.licitud on-line ENTREU

Concessió

 


Convocatòria Beques Luisa Cardona curs 2014-2015

El termini de presentació de sol·licituds és del 1 de setembre al 15 d’octubre de 2014.

 


Convocatòria Beques Luisa Cardona curso 2013-2014

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 15 d’octubre de 2013.

 


Convocatòria Beques Luisa Cardona curs 2012-2013

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 15 d’octubre de 2012.

Termini per la presentació de al·legacions: 30 gener 2013.
Els estudiants exclosos podran presentar al·legacions en el termini de 10 dies a partir de la present publicació. Les mateixes hauran de dirigir-se al Servici de Relacions Internacionals i Cooperació, a través del registre d'entrada de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez, 13).

Les secretaries dels centres es posaran en contacte amb els estudiants per a regularitzar els rebuts de matrícula.


Convocatòria Beques Luisa Cardona curs 2011-2012