Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

La Guia d’activitats és un recull de les activitats organitzades des de la Universitat de València per a l’alumnat i per al professorat i el personal d’orientació de l'educació primària, secundària obligatòria, batxillerat i de cicle formatiu.

Accediu a la Guia d'activitats. [PDF]