Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Olimpíades de la Universitat de València 2022-2023

GUIA OLIMPÍADES UV 2023

 

 • Objectius: servir d’enllaç entre els estudis de secundària i els universitaris, el foment de l’estudi en diferents camps de coneixement per part de l’estudiantat de secundària, premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica i afavorir que els estudiants i les estudiantes més destacats en diferents branques de coneixement cursen els seus estudis universitaris de grau a la Universitat de València.  
   
 • Participants: Poden participar els estudiants i les estudiantes de batxillerat, i excepcionalment de 4t de l’ESO, de centres d’ensenyament públics i privats, preferentment de la província de València.
   
 • Convocatòries: La Universitat de València, a través de la Delegació per a la Incorporació a la Universitat, col·labora amb els centres de secundària i amb els centres de la nostra universitat en la realització de les fases locals de les Olimpíades en les branques de: Biologia, Clàssiques, Economia, Filosofia, Física, Geografia, Geologia, Història de l’Art, Història, Informàtica, Matemàtiques, Química i Valencià
  Per a cadascuna de les branques de coneixement assenyalades es realitza una convocatòria específica, en la qual s’estableixen les condicions o els requisits addicionals per participar-hi. 
   
 • Ajudes a l’estudi per als estudiants guanyadors i guanyadores. L'alumnat que resulte guanyador de l'Olimpíada rebrà una ajuda per a l'estudi per valor de 1000 €. Aquesta ajuda es farà efectiva únicament en el cas que la persona guanyadora s'haja matriculat en el primer curs, en una titulació de grau en un centre propi de la Universitat de València. Les ajudes a l'estudi obtingudes són personals i intransferibles i es poden fer efectives en els dos cursos següents a l'obtenció. Si l'alumnat ha resultat guanyador de les fases locals d'una o més olimpíades, successivament o simultàniament, pot fer efectiva una única ajuda a l'estudi per a una única titulació de la Universitat de València.


Olimpíada Inscripció Fase Local Bases 
Biologia 16/01/23 - 10/02/23 17/02/2023 + info
Clàssiques març - abril 2023 abril 2023 + info
Economia febrer - març 2023 abril 2023 + info
Filosofia novembre 2022 - gener 2023 gener 2023 + info
Física 07/10/22 - 26/10/22 23/02/2023 + info
Geografia febrer - març 2023 març 2023 + info
Geologia 19/12/22 - 20/01/23 27/01/2023 + info
Història febrer - març 2023 març 2023 + info
Història de l'Art febrer - març 2023 març 2023 + info
Informàtica Fins al 20/11/2022 27/01/2023 + info
Matemàtiques desembre 2022 - gener 2023 gener 2023 + info
Química  10/10/22 - 10/11/22 03/03/2023 + info
Valencià març - abril 2023 abril 2023 + info


La inscripció i la participació en les Olimpíades de la Universitat de València implica l’acceptació d’aquesta convocatòria i de les bases de cadascuna de les fases locals.