Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

Objectius

 • Promoure l'exercici filosòfic per part de l'alumnat de la nostra comunitat.
 • Establir un certamen en què es comprenguen tots els elements propis del debat, reflexió i crítica filosòfica referent a un aspecte que apareix en el currículum de la matèria.
 • Vincular la reflexió filosòfica a problemes contemporanis de caire social, polític, epistemològic o ontològic.
 • Reconèixer la labor realitzada pel professorat dels centres d'ensenyament secundari i fomentar la seua relació amb la Universitat. 

Participants

Podran participar en la Fase Local de l'Olimpíada de Filosofia 2024 tots els alumnes de centres d'ensenyament, de 1er i 2n de batxillerat, de la provincia de València. Cada estudiant anirà avalat o avalada per un o una docent del seu centre. La participació és individual i per cada centre podrà participar un màxim de 10 estudiants per professor o professora. 

Prova i desenvolupament

La prova consistirà en la elaboració, per part de l’alumnat, d’una dissertació filosòfica relacionada amb la temàtica especificada, partint d’una pregunta orientativa o d’un fragment que es proposarà en el moment de la prova. L'alumnat disposarà disposaran de 90 minuts per escriure la seva dissertació.

Tema: “QUÈ ÉS L'OCI?”

Sistema de Participació

FASE LOCAL: DIVENDRES 26 DE GENER 2024,  a les 10 hores a l'Aula Magna de la facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València.

Per cada fase local es seleccionaran per a la fase autonòmica 5 dissertacions com a màxim:

 • Expressió i qualitat literària de la dissertació (2 punts)
 • Estructura i coherència argumentativa (4 punts)
 • Originalitat de plantejament i aportació filosòfica rellevant (4 punts)

NOTA: El resultat de la fase local es notificarà als finalistes i els seus tutors. A més, s’anunciarà en la pàgina web de la Delegació d’Incorporació.

Fase Autonòmica: març de 2024

 1. Presentació pública:exposició de la dissertació que mesurarà fonamentalment la capacitat d'expressió en públic dels ponents destacant sempre la força argumentativa del seu contingut en relació amb la tesi defensada..
 2. Preguntes/respostes: preguntes i respostes que serveixen per avaluar la capacitat de defendre les tesis i argumentacions, per plantejar-hi crítiques i la capacitat de contra-argumentació.
 3. S’establirà un comité avaluador format per professorat de les entitats i associacions col·laboradores i per les tres Universitats que fomenten la Olimpíada: UV, UJI, UA. El comitè avaluador seguirà les exposicions fins el final i, després, emetrà la avaluació.
 4. El guanyador o guanyadora es presentarà a la Olimpíada Filosòfica d'Espanya (OFE). Les entitats col·laboradores facilitaran bosses de viatge per als guanyadors i el premi de la fase nacional serà el que fixe la OEF (Olimpiada Filosófica de España).

Ajudes a l'estudi per al estudiants guanyadors/es

L'alumnat que resulte guanyador de l’Olimpíada rebrà una ajuda per a l’estudi per valor de 1000 €. Aquesta ajuda es farà efectiva únicament en el cas que la persona guanyadora s’haja matriculat en el primer curs, en una titulació de grau  en un centre propi de la Universitat de València.

Les ajudes a l’estudi obtingudes són personals i intransferibles i es poden fer efectives en els dos cursos següents a l’obtenció. Si l’estudiant/a ha estat guanyador/a de les fases locals d’una o més olimpíades, successivament o simultàniament, pot fer efectiva una única ajuda a l’estudi per a una única titulació de la Universitat de València.

Cada institució col·laboradora atorgarà el premi que determine.