Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

Objectius

 • Promoure l'exercici filosòfic per part de l'alumnat de la nostra comunitat.
 • Establir un certamen en què es comprenguen tots els elements propis del debat, reflexió i crítica filosòfica referent a un aspecte que apareix en el currículum de la matèria.
 • Vincular la reflexió filosòfica a problemes contemporanis de caire social, polític, epistemològic o ontològic.
 • Reconèixer la labor realitzada pel professorat dels centres d'ensenyament secundari i fomentar la seua relació amb la Universitat. 

Participants

Podran participar en la Fase Local de l'Olimpíada de Filosofia 2020 tots els alumnes de centres d'ensenyament, de 1er i 2n de batxillerat, de la provincia de València. Cada estudiant anirà avalat o avalada per un o una docent del seu centre. La participació és individual i per cada centre podran concórrer un màxim de 10 estudiants/estudiantes per docent

Prova i desenvolupament

La prova consistirà en la elaboració, per part de l’alumnat, d’una dissertació filosòfica relacionada amb la temàtica especificada, partint d’una pregunta orientativa o d’un fragment que es proposarà en el moment de la prova. Les i els estudiants disposaran de 90 minuts per escriure la seva dissertació.

Tema: "El poder del mite"

Subtemes possibles seguint les indicacions i orientacions de la VII OLIMPIADA FILOSÓFICA DE ESPAÑA. Consultar document PDF de Bases de l'Olimpiada.

Sistema de Participació

Inscripció: fins el 15 de gener de 2020.

Fase Local: 24 de gener de 2020, a les 10 hores a l'Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. 

A cada fase local hom seleccionarà per a la fase autonòmica 5 dissertacions, com a màxim, puntuades d’acord amb els criteris següents:

 • Expressió i qualitat literària de la dissertació (2 punts)
 • Estructura i coherència argumentativa (4 punts)
 • Originalitat de plantejament i aportació filosòfica rellevant (4 punts)

NOTA: El resultat de la fase local es notificarà als finalistes i els seus tutors. A més, s’anunciarà en la pàgina web de la Delegació d’Incorporació i en la de la SFPA.

Fase Autonòmica: Divendres 27 de març de 2020, a la Universitat d'Alacant. 

 1. Presentació pública: lectura de la dissertació que mesurarà fonamentalment la capacitat d’expressió en públic dels ponents destacant sempre la força argumentativa del seu contingut en relació amb la tesis defensada.
 2. Preguntes/respostes: preguntes i respostes que serveixen per avaluar la capacitat de defendre les tesis i argumentacions, per plantejar-hi crítiques i la capacitat de contra-argumentació.
 3. S’establirà un comité avaluador format per professorat de les entitats i associacions col·laboradores i per les tres Universitats que fomenten la Olimpíada: UV, UJI, UA. El comitè avaluador seguirà les exposicions fins el final i, després, emetrà la avaluació.
 4. El guanyador o guanyadora es presentarà a la VII Olimpíada Filosòfica d'Espanya (VII OFE). Que tindrà lloc a Santiago de Compostela el 24 i 25 d'abril de 2020. El premi en la fase nacional serà el que fixe la OFE (Olimpiada Filosófica de España).

Ajudes a l'estudi per al estudiants guanyadors/es

Els o les estudiants que resulten guanyadors/es de l’Olimpíada rebran una ajuda per a l’estudi per valor de 1000 €. Aquesta ajuda es farà efectiva únicament en el cas que l’estudiant/a guanyador/a s’haja matriculat en el primer curs, en una titulació de grau  en un centre propi de la Universitat de València.

Les ajudes a l’estudi obtingudes són personals i intransferibles i es poden fer efectives en els dos cursos següents a l’obtenció. Si l’estudiant/a ha estat guanyador/a de les fases locals d’una o més olimpíades, successivament o simultàniament, pot fer efectiva una única ajuda a l’estudi per a una única titulació de la Universitat de València.

Cada institució col·laboradora atorgarà el premi que determine.